Pedagogové

Oddělení klávesových nástrojů:

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

klavír


Narozena v roce 1988 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku pod vedením Pavla Hrdiny, dále vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Heleny Zahradníčkové v oboru Hra na klavír. Studium ukončila orchestrálním absolventským koncertem a prospěchem s vyznamenáním (udělen titul DiS.). Vysokoškolské vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Hra na klavír a Hudební výchova pro ZŠ (udělen titul Bc.) a pro SŠ (udělen titul Mgr.) pod vedením doc. Mgr. Petra Haly, PhD. Obě studia ukončila veřejným samostatným absolventským koncertem a hodnocením prospěla s vyznamenáním (červený diplom).

Během studií se zúčastnila mnoha soutěží jako např. 3. cena v oblastním kole krajů Olomouckého a Moravskoslezského (Ostrava, 2001), 1. cena v klavírním duu, cena za nejlepší interpretaci skladby Antonína Dvořáka v Celostátní soutěži pro klavírní dua v Lipníku nad Bečvou (2004), Mezinárodní soutěž FÓRUM 2007 – 1. cena, Hudebně interpretační soutěž studentů MU (Brno, 2012) – 1. místo. Zúčastnila se také přehlídek talentovaných klavíristů, klavírních kurzů v Mikulově pod vedením vynikajících profesorů či jako model v Metodickém centru JAMU v Brně.

V letech 2007–2010 vyučovala na ZUŠ Šumperk. V roce 2010 založila Hudební školu PAMFILIA Šumperk, kde zastávala funkci ředitelky, učitelky a korepetitorky až do roku 2017.

V roce 2011 založila letní hudební soustředění s názvem Hudbobraní aneb Netradiční letní soustředění pro děti se zájmem o hudbu, tanec a angličtinu, kde zastává funkci hlavní vedoucí. Má dlouholeté zkušenosti s různými druhy tanců (balet, společenské, orientální, řecké). Úroveň znalosti anglického jazyka B2.

Lucie Mrákavová

klavír


Narozena v roce 2004.

Studovala obor hra na klavír v ZUŠ Zábřeh na Moravě. Za svého působení na ZUŠ se zúčastnila mnoha soutěží, ať už v sólové nebo čtyřruční hře na klavír, s výborným umístěním. Také vystupovala na akcích pořádaných Českým rozhlasem (např. Koncert k 85. narozeninám skladatele Milana Dvořáka, Koncert na počest Karla Svobody v domu U Kamenného zvonu v Praze na Staroměstském náměstí).

Zúčastnila se Mezinárodních interpretačních kurzů Zábřeh v letech 2016 pod vedením MgA. Ondřeje Hubáčka a 2017 pod vedením Mgr. Heleny Zahradníčkové.

Nyní studuje Konzervatoř Pardubice pod vedením Mgr. Pavlíny Klokočníkové.

Kromě angličtiny ovládá také francouzštinu.

Bc. František Dvořák

klavír


Narozen v roce 2001.

Po dobu 12 let navštěvoval ZUŠ v Zábřeze, kde pod vedením Mgr. Marie Vintrové studoval hru na klavír a soukromě také hru na varhany.

V současné době studuje na Katedře hudební výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2022 se zúčastnil Mezinárodní interpretační soutěže pedagogických fakult, kde v pražském Karolinu získal 1. cenu ve hře na varhany. Uspěl také v kategorii sólový zpěv na mezinárodní soutěži Gaudete Musici ve slovenské Nitře odkud přivezl 1. místo. Příležitostně spolupracuje s pěveckými sbory jako korepetitor (Ateneo UPOL). Působí jako varhaník v děkanském kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze, při kterém vede smíšený pěvecký sbor Schola Liturgica. Dále vede studentský sbor Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. Svůj tenor uplatňuje v rodinném pěveckém uskupení Musica (K)lasica.

Oddělení smyčcových nástrojů:

Pěvecké oddělení:

Oddělení bicích nástrojů:

Simela Akritidu

housle


Narozena v roce 1957 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku, kde absolvovala pod vedením Jaromíra Rašky. Dále na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Jiřího Švajdy, dlouholetého primaria Filharmonie Olomouc, v oboru Hra na housle. Během svých studií se zúčastnila mnoha soutěží a přehlídek.

Svou pedagogickou kariéru zahájila v roce 1980 na ZUŠ ve Slaném, kde během 3 let svého působení rozšířila výuku na dvě pobočky (Zlonice, Smečno). Dále pokračovala na ZUŠ v Praze 5 (2 roky) a na ZUŠ v Šumperku.

Má bohaté pedagogické i hráčské zkušenosti nejen jako sólistka, ale také jako hráčka v orchestru či v komorním seskupení. V letech 2010–2017 vyučovala v Hudební škole PAMFILIA Šumperk.

BcA. Eliška Minářová, DiS.

sólový zpěv


Narozena v roce 1998 v Šumperku.

Studovala obor sólový zpěv a hru na klavír v ZUŠ Zábřeh na Moravě. Vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením MgA. Ley Vítkové a JAMU v Brně. Úspěšně se účastnila několika mezinárodních soutěží, např. soutěž Stonavská Barborka (v roce 2015 1. místo, v roce 2017 2. místo, soutěž Pro Bohemia Ostrava v roce 2018 2. místo, Duškova soutěž v Praze v roce 2017 3. místo, soutěž Pražský pěvec v roce 2017 3. místo).

Kromě anglického jazyka ovládá i základy italštiny a němčiny. Preferuje práci s dětmi a věnuje se mj. tanci a herectví.

Dimitrios Mistakidis

bicí nástroje


Narozen v roce 1971 v Šumperku.

Studoval na ZUŠ Šumperk pod vedením Oldřicha Růžičky, Petra Kocůrka, v dechovém souboru pod vedením Václava Rudeckého.

V letech 1992–1994 vyučoval hru na bicí nástroje na ZUŠ Šumperk, v letech 2001–2003 navštěvoval soukromé hodiny na Pražské konzervatoři pod vedením Ota Jarky. Od roku 1990 je aktivním hráčem v hudebních seskupeních napříč různými žánry a zároveň soukromým učitelem hry na bicí nástroje. Za největší pedagogický úspěch považuje přijetí jeho žáků na konzervatoř (David Vostrý, Ondřej Kolár) a uplatnění jeho žáků v seskupeních jako O5 a Radeček, Pangea apod.

Oddělení dechových nástrojů:

Bc. Jana Vávrová

zobcová flétna


Narozena v roce 1999.

Studovala obor hra na zobcovou flétnu na ZUŠ J. Pravečka v Lanškrouně a Gymnázium v Lanškrouně.

Nyní studuje Konzervatoř Evangelické akademie – obor hra na zobcovou flétnu a Univerzitu Palackého – obor Hudební kultura a Matematika se zaměřením na vzdělávání.

Více než deset let byla členkou souboru Lanškrounští pištci, kde také vypomáhala s dělenými zkouškami. Při konzervatoři je členkou barokních souborů (BaroKEA a Baroqees), od roku 2023 je členkou flétnového orchestru Jana Kvapila. V roce 2023 se zúčasntila Letní školy barokní hudby v Holešově.

Kromě angličtiny ovládá také základy ruštiny a latiny.

Věnuje se práci s dětmi a mládeží (např. letní vodácké tábory), je lektorkou kroužků v DD Damián. Mezi její záliby patří tanec (např. klasický balet).

Michal Voráč

zobcová flétna, pozoun, trubka, baryton, lesní roh


Narozen v roce 1998.

Studoval obor hra na baryton na ZUŠ v Uničově a SOU v Uničově (obraběč kovů, obsluha CNC a NC). Nyní studuje Konzervatoř Evangelické akademie – obor hra pozoun.

Během studií získal významná umístění na soutěžích – např. Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové nástroje 1. místo v roce 2011/2012.

Mezi jeho záliby patří hra v různých uskupeních, např. DO Harmonie Šternberk, DO Haná Uničov, DO ZUŠ Zábřeh, jazzový a swingový band New Street Band Olomouc, Ska-Punk Redy Krýgl – trombon, hudební doprovod k pohřbům na Uničovsku, hra na kytaru, baskytaru v rock-popové skupině, hraní na hodových slavnostech, svatbách. Je členem DH Moravští muzikanti, Věrovanka, Krumsíňanka a výpomáhá v Moravské filharmonii Olomouc.

Vedení školy

Ředitelka školy:

Ekonomicko-správní oddělení:

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

ředitelka školy


Narozena v roce 1988 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku pod vedením Pavla Hrdiny, dále vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Heleny Zahradníčkové v oboru Hra na klavír. Studium ukončila orchestrálním absolventským koncertem a prospěchem s vyznamenáním (udělen titul DiS.). Vysokoškolské vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Hra na klavír a Hudební výchova pro ZŠ (udělen titul Bc.) a pro SŠ (udělen titul Mgr.) pod vedením doc. Mgr. Petra Haly, PhD. Obě studia ukončila veřejným samostatným absolventským koncertem a hodnocením prospěla s vyznamenáním (červený diplom).

Během studií se zúčastnila mnoha soutěží jako např. 3. cena v oblastním kole krajů Olomouckého a Moravskoslezského (Ostrava, 2001), 1. cena v klavírním duu, cena za nejlepší interpretaci skladby Antonína Dvořáka v Celostátní soutěži pro klavírní dua v Lipníku nad Bečvou (2004), Mezinárodní soutěž FÓRUM 2007 – 1. cena, Hudebně interpretační soutěž studentů MU (Brno, 2012) – 1. místo. Zúčastnila se také přehlídek talentovaných klavíristů, klavírních kurzů v Mikulově pod vedením vynikajících profesorů či jako model v Metodickém centru JAMU v Brně.

V letech 2007–2010 vyučovala na ZUŠ Šumperk. V roce 2010 založila Hudební školu PAMFILIA Šumperk, kde zastávala funkci ředitelky, učitelky a korepetitorky až do roku 2017.

V roce 2011 založila letní hudební soustředění s názvem Hudbobraní aneb Netradiční letní soustředění pro děti se zájmem o hudbu, tanec a angličtinu, kde zastává funkci hlavní vedoucí. Má dlouholeté zkušenosti s různými druhy tanců (balet, společenské, orientální, řecké). Úroveň znalosti anglického jazyka B2.

Bc. Jan Sedláček

ekonomicko-správní pracovník


Narozen v roce 1982 v Šumperku.

Studoval na Gymnáziu Šumperk. Vysokoškolské vzdělání získal na Masarykově univerzitě v Brně, fakultě ekonomicko-správní, obor Podniková ekonomika a management.

Od roku 2002 pracoval jako OSVČ, převážně v oblasti reklama/marketing/grafika a mezi jeho klienty patřily malé i velké firmy z celé ČR. Je tvůrcem několika firemních grafických identit. V minulosti působil také jako vydavatel kulturně-reklamního měsíčníku. Účastnil se projektu IKAP OK jako odborník z praxe. Vytvořil vizuál řady úspěšných volebních kampaní, z toho několika celostátních.

Od roku 2000 je aktivním řidičem (oprávnění skupina B). Od roku 2011 vykonává každoročně funkci zdravotníka zotavovacích akcí na soustředění HUDBOBRANÍ. Taktéž intenzivně vypomáhá jako dobrovolník během umělecko-vzdělávacích aktivit spolku ZUŠ PAMFILIA, z.s.

Od roku 2021 zastává funkci ekonomicko-správního pracovníka v ZUŠ PAMFILIA.

Rád s Vámi pohovoří na téma historie, architektura, cestování, design, literární tvorba, příroda a hudba.