Pedagogové

Oddělení klávesových nástrojů:

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

klavír


Narozena v roce 1988 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku pod vedením Pavla Hrdiny, dále vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Heleny Zahradníčkové v oboru Hra na klavír. Studium ukončila orchestrálním absolventským koncertem a prospěchem s vyznamenáním (udělen titul DiS.). Vysokoškolské vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Hra na klavír a Hudební výchova pro ZŠ (udělen titul Bc.) a pro SŠ (udělen titul Mgr.) pod vedením doc. Mgr. Petra Haly, PhD. Obě studia ukončila veřejným samostatným absolventským koncertem a hodnocením prospěla s vyznamenáním (červený diplom).

Během studií se zúčastnila mnoha soutěží jako např. 3. cena v oblastním kole krajů Olomouckého a Moravskoslezského (Ostrava, 2001), 1. cena v klavírním duu, cena za nejlepší interpretaci skladby Antonína Dvořáka v Celostátní soutěži pro klavírní dua v Lipníku nad Bečvou (2004), Mezinárodní soutěž FÓRUM 2007 – 1. cena, Hudebně interpretační soutěž studentů MU (Brno, 2012) – 1. místo. Zúčastnila se také přehlídek talentovaných klavíristů, klavírních kurzů v Mikulově pod vedením vynikajících profesorů či jako model v Metodickém centru JAMU v Brně.

V letech 2007–2010 vyučovala na ZUŠ Šumperk. V roce 2010 založila Hudební školu PAMFILIA Šumperk, kde zastávala funkci ředitelky, učitelky a korepetitorky až do roku 2017.

V roce 2011 založila letní hudební soustředění s názvem Hudbobraní aneb Netradiční letní soustředění pro děti se zájmem o hudbu, tanec a angličtinu, kde zastává funkci hlavní vedoucí. Má dlouholeté zkušenosti s různými druhy tanců (balet, společenské, orientální, řecké). Úroveň znalosti anglického jazyka B2.

Karolina Tokmakova

klavír


Narozena v roce 1979.

Vystudovala obor hra na klavír na Konzervatoři v Dniprodzeržinsk, posléze hudební umění, obor hra na klavír, korepetice, komorní hra na Doněcké státní hudební akademii S. S. Prokofjeva na Ukrajině. Absolvovala odbornou stáž oboru umění klavírního doprovodu na Rostovské státní konzervatoři S. V. Rachmaninova. Vystudovala také obor psychologie na Národní pedagogické univerzitě v Kyjevě.
V letech 2000–2005 vyučovala hru na klavír na ZUŠ v Yasynuvatě, v letech 2002–2004 byla korepetitorkou třídy dechových nástrojů na Konzeravatoři Dněpropetrovsk. V letech 2012–2020 působila jako učitelka hudební výchovy pro děti předškolního věku v soukromé mateřské školce v Kyjevě. V roce 2021 vyučovala hru na klavír na ZUŠ v Kyjevě. V roce 2022 začala působit na ZUŠ PAMFILIA jako korepetitorka a učitelka hry na klavír.

Oddělení smyčcových nástrojů:

Simela Akritidu

housle


Narozena v roce 1957 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku, kde absolvovala pod vedením Jaromíra Rašky. Dále na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Jiřího Švajdy, dlouholetého primaria Filharmonie Olomouc, v oboru Hra na housle. Během svých studií se zúčastnila mnoha soutěží a přehlídek.

Svou pedagogickou kariéru zahájila v roce 1980 na ZUŠ ve Slaném, kde během 3 let svého působení rozšířila výuku na dvě pobočky (Zlonice, Smečno). Dále pokračovala na ZUŠ v Praze 5 (2 roky) a na ZUŠ v Šumperku.

Má bohaté pedagogické i hráčské zkušenosti nejen jako sólistka, ale také jako hráčka v orchestru či v komorním seskupení. V letech 2010–2017 vyučovala v Hudební škole PAMFILIA Šumperk.

Pěvecké oddělení:

Oddělení dechových nástrojů:

Oddělení bicích nástrojů:

BcA. Eliška Minářová, DiS.

sólový zpěv


Narozena v roce 1998 v Šumperku.

Studovala obor sólový zpěv a hru na klavír v ZUŠ Zábřeh na Moravě. Nyní studuje na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením MgA. Ley Vítkové. Úspěšně se účastnila několika mezinárodních soutěží, např. soutěž Stonavská Barborka (v roce 2015 1. místo, v roce 2017 2. místo, soutěž Pro Bohemia Ostrava v roce 2018 2. místo, Duškova soutěž v Praze v roce 2017 3. místo, soutěž Pražský pěvec v roce 2017 3. místo).

Kromě anglického jazyka ovládá i základy italštiny a němčiny. Preferuje práci s dětmi a věnuje se mj. tanci a herectví.

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

zobcová flétna, lesní roh, trubka, hudební dílna


Narozen v roce 1993 ve Šternberku.

Studoval hru na lesní roh na Základní umělecké škole ve Šternberku pod vedením Josefa Šindlera, poté na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Rostislava Jandy. Nyní studuje Univerzitu Palackého se zaměřením na vzdělání v oboru historie a informačních technologií.

Absolvoval také kurzy hry na zobcovou flétnu a letní hornové kurzy. Působil v kvartetu lesních rohů, Harmonii Šternberk, komorním orchestru Camerata Cremsiriensis a dalších.

Absolvoval dvouletý animátorský kurz a 2 roky působil v Arcidiecézním centru života mládeže.

Dimitrios Mistakidis

bicí nástroje


Narozen v roce 1971 v Šumperku.

Studoval na ZUŠ Šumperk pod vedením Oldřicha Růžičky, Petra Kocůrka, v dechovém souboru pod vedením Václava Rudeckého.

V letech 1992–1994 vyučoval hru na bicí nástroje na ZUŠ Šumperk, v letech 2001–2003 navštěvoval soukromé hodiny na Pražské konzervatoři pod vedením Ota Jarky. Od roku 1990 je aktivním hráčem v hudebních seskupeních napříč různými žánry a zároveň soukromým učitelem hry na bicí nástroje. Za největší pedagogický úspěch považuje přijetí jeho žáků na konzervatoř (David Vostrý, Ondřej Kolár) a uplatnění jeho žáků v seskupeních jako O5 a Radeček, Pangea apod.

Vedení školy

Ředitelka školy:

Ekonomicko-správní oddělení:

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

ředitelka školy


Narozena v roce 1988 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku pod vedením Pavla Hrdiny, dále vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Heleny Zahradníčkové v oboru Hra na klavír. Studium ukončila orchestrálním absolventským koncertem a prospěchem s vyznamenáním (udělen titul DiS.). Vysokoškolské vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Hra na klavír a Hudební výchova pro ZŠ (udělen titul Bc.) a pro SŠ (udělen titul Mgr.) pod vedením doc. Mgr. Petra Haly, PhD. Obě studia ukončila veřejným samostatným absolventským koncertem a hodnocením prospěla s vyznamenáním (červený diplom).

Během studií se zúčastnila mnoha soutěží jako např. 3. cena v oblastním kole krajů Olomouckého a Moravskoslezského (Ostrava, 2001), 1. cena v klavírním duu, cena za nejlepší interpretaci skladby Antonína Dvořáka v Celostátní soutěži pro klavírní dua v Lipníku nad Bečvou (2004), Mezinárodní soutěž FÓRUM 2007 – 1. cena, Hudebně interpretační soutěž studentů MU (Brno, 2012) – 1. místo. Zúčastnila se také přehlídek talentovaných klavíristů, klavírních kurzů v Mikulově pod vedením vynikajících profesorů či jako model v Metodickém centru JAMU v Brně.

V letech 2007–2010 vyučovala na ZUŠ Šumperk. V roce 2010 založila Hudební školu PAMFILIA Šumperk, kde zastávala funkci ředitelky, učitelky a korepetitorky až do roku 2017.

V roce 2011 založila letní hudební soustředění s názvem Hudbobraní aneb Netradiční letní soustředění pro děti se zájmem o hudbu, tanec a angličtinu, kde zastává funkci hlavní vedoucí. Má dlouholeté zkušenosti s různými druhy tanců (balet, společenské, orientální, řecké). Úroveň znalosti anglického jazyka B2.

Bc. Jan Sedláček

ekonomicko-správní pracovník


Narozen v roce 1982 v Šumperku.

Studoval na Gymnáziu Šumperk. Vysokoškolské vzdělání získal na Masarykově univerzitě v Brně, fakultě ekonomicko-správní, obor Podniková ekonomika a management.

Od roku 2002 pracoval jako OSVČ, převážně v oblasti reklama/marketing/grafika a mezi jeho klienty patřily malé i velké firmy z celé ČR. Je tvůrcem několika firemních grafických identit. V minulosti působil také jako vydavatel kulturně-reklamního měsíčníku. Účastnil se projektu IKAP OK jako odborník z praxe. Vytvořil vizuál řady úspěšných volebních kampaní, z toho několika celostátních.

Od roku 2000 je aktivním řidičem (oprávnění skupina B). Od roku 2011 vykonává každoročně funkci zdravotníka zotavovacích akcí na soustředění HUDBOBRANÍ. Taktéž intenzivně vypomáhá jako dobrovolník během umělecko-vzdělávacích aktivit spolku ZUŠ PAMFILIA, z.s.

Od roku 2021 zastává funkci ekonomicko-správního pracovníka v ZUŠ PAMFILIA.

Rád s Vámi pohovoří na téma historie, architektura, cestování, design, literární tvorba, příroda a hudba.