Úplata za vzdělávání na školní rok 2024/2025

 

individuální výuka 4500,- Kč – v hodině nástroje/zpěvu je přítomen 1 žák (částka na celý školní rok za všechny předměty)
skupinová výuka 3500,- Kč – v hodině nástroje/zpěvu jsou přítomni 2–4 žáci (částka na celý školní rok za všechny předměty)
kolektivní výuka 1800,- Kč – pro žáky navštěvující pouze předmět Hudební dílna (částka na celý školní rok)
V ceně úplaty za vzdělávání jsou mimo jiné zahrnuty i školní skripta a základní notový materiál.

 

číslo účtu: 2401350756/2010
splatnost: 10.7.2024
Uvádějte, prosím, vždy aktuální variabilní symbol, který Vám byl vygenerován v iZUŠ a zaslán na mail!


V případě, že Vaše rodina platí více, než 2 studijní zaměření, lze po dohodě s ředitelkou školy úplaty hradit pololetně.
V případě obtížné finanční situace rodiny lze podat žádost o snížení úplaty za vzdělávání.
Úplata v žádném případě není školným (cenou za vyučovací hodinu), ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
Mzdové náklady jsou hrazeny státem, škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací!

* v rámci doplňkové činnosti školy – Kytarový kroužek 4500,- Kč – v hodině je přítomno 3–5 žáků (částka za 32 vyučovacích hodin v období září–květen/červen)