PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

již proběhlo

Uchazeči jsou přijímáni na základě získání dostatečného počtu bodů a dále dle momentální kapacity a možností školy. Přijetí je platné až po uhrazení úplaty za vzdělávání (více viz záložka Úplata za vzdělávání a příkaz v emailu)! V případě nezaplacení jsou místa postoupena dalším zájemcům dle pořadníku!

Je možné, že se v průběhu šk. roku uvolní místa. Dodatečně přijatí uchazeči jsou následně informování telefonicky.

Nejčastěji kladené otázky:

Žáci přípravného, dále 1.–4. ročníku I. stupně mají 2 povinné předměty:

1| Hra na nástroj či Sólový zpěv (škola žáky rozděluje dle možností do individuální výuky – tj. 1 žák v hodině NEBO skupinové výuky – tj. 2–4 žáci v hodině)

2| Hudební dílna* (kolektivní výuka)

Žáci od 5. ročníku I. stupně výše mají 2 povinné předměty:

1| Hra na nástroj či Sólový zpěv (škola žáky rozděluje dle možností do individuální výuky – tj. 1 žák v hodině NEBO skupinové výuky – tj. 2–4 žáci v hodině)

2| Předmět zaměřený na souhru a spolupráci, tj. Komorní hra/zpěv či Hra/zpěv v orchestru (souboru)* (kolektivní výuka)

*Předmět Hra v orchestru – housle a předmět Hudební dílna 3. a 4. ročník se vyučuje v intenzivní formě viz web!

Domluva rozvrhu hodin:

A| Předměty Hra na nástroj, Sólový zpěv, Komorní hra klavír, Komorní hra dechové nástroje, Komorní zpěv, Hra v orchestru – bicí

domluva rozvrhu hodin přímo s vyučujícím v prvním týdnu v září – kontakty viz níže! Proběhne také domluva cvičných nástrojů a pomůcek.

B| Předmět Hudební dílna, Hra v orchestru – housle

více viz záložka Hudební dílna a viz záložka Hra/zpěv v orchestru!

Věnujte pozornost zařazení do kolektivního předmětu Hudební dílna – důležité pro rozvrh hodin! Pokud je zde uveden text „přezkoušení“, jedná se o výjimku z docházky do tohoto předmětu.

KÓD

PŘIJATÉHO UCHAZEČE

Povinné předměty a ročníky

Typ výuky

Učitel studijního zaměření

544390

Hudební dílna – 1. přípravný ročník

kolektivní

Bc. Eliška Minářová, DiS.

551056

Hudební dílna – 1. přípravný ročník

kolektivní

Bc. Eliška Minářová, DiS.

521059

Sólový zpěv – 1. ročník

(HD individual – klavír)

skupinová

Bc. Eliška Minářová, DiS.

533280

Sólový zpěv – 1. ročník

(komorní hra fléten)

skupinová

Bc. Eliška Minářová, DiS.

534391

Sólový zpěv – 1. ročník

(hra v orchestru – housle)

skupinová

Bc. Eliška Minářová, DiS.

499950

Sólový zpěv – 1. ročník

Hudební dílna – 1. ročník

skupinová

Bc. Eliška Minářová, DiS.

545501

Sólový zpěv – 1. ročník

(HD 1. ročník – housle)

skupinová

Bc. Eliška Minářová, DiS.

504394

Sólový zpěv – 1. ročník

Hudební dílna – 1. ročník

skupinová

Bc. Eliška Minářová, DiS.

503283

Hra na housle – 1. přípravný ročník

Hudební dílna – 1. přípravný ročník

skupinová

Simela Akritidu

508838

Hra na housle – 1. přípravný ročník

Hudební dílna – 1. přípravný ročník

skupinová

Simela Akritidu

543279

Hra na housle – 1. přípravný ročník

Hudební dílna – 1. přípravný ročník

skupinová

Simela Akritidu

524392

Hra na housle – 1. přípravný ročník

Hudební dílna – 1. přípravný ročník

skupinová

Simela Akritidu

515504

Hra na housle – 1. ročník

Hudební dílna – 1. ročník

individuální

Simela Akritidu

502172

PŘESTUP – Hra na klavír – 2. ročník

Hudební dílna – 2. ročník – přezkoušení

individuální

Lucie Mrákavová

511060

PŘESTUP – Hra na klavír – 1. ročník

Hudební dílna – 1. ročník – přezkoušení

individuální

Lucie Mrákavová

498839

PŘESTUP – Hra na klavír – 1. ročník

Hudební dílna – 1. ročník – přezkoušení

individuální

Lucie Mrákavová

509949

PŘESTUP – Hra na klavír – 1. ročník

Hudební dílna – 1. ročník – přezkoušení

individuální

Lucie Mrákavová

552167

Hra na bicí nástroje – 1. ročník

Hudební dílna – 1. ročník – přezkoušení

individuální

Dimitrios Mistakidis

542168

Hra na bicí nástroje – 1. ročník

Hudební dílna – 1. ročník

individuální

Dimitrios Mistakidis

546612

Hra na bicí nástroje – 1. ročník

Hudební dílna – 1. ročník

individuální

Dimitrios Mistakidis

Kontakty na učitele (prosíme o pečlivé poznamenání tel. čísel hned na začátku šk. roku!)

Simela Akritidu
(hra na housle, hra v orchestru – housle)

777 015 424

Bc. Eliška Minářová, DiS.
(sólový zpěv, Hudební dílna Přípravné studium a 4. ročník, komorní zpěv)

734 250 355

Dimitrios Mistakidis
(hra na bicí nástroje, hra v orchestru – bicí)

607 274 856

Lucie Mrákavová
(hra na klavír, komorní hra klavíristů, Hudební dílna 1., 2. a 3. ročník)

773 076 888

Bc. Jana Šuláková
(hra na zobcovou flétnu, komorní hra fléten)

604421966

Michal Voráč
(hra na zobcovou flétnu, trubku, komorní hra žesťových nástrojů)

737 590 193

 

Další informace ke studiu se dozvíte v sekci ŠKOLA – DOKUMENTY, kde naleznete školní řád a školní vzdělávací program.

Systém iZUŠ

Na Vámi uvedený email z přihlášky bude v září odesláno automaticky vygenerované heslo pro přihlášení do systému iZUŠ, kde budete mít k dispozici mj. náhled do elektronické žákovské knížky (ZUŠ využívá ŽK i v listinné podobě). Systém Vám na přelomu června/července zašle příkaz a Váš symbol pro platby. Další důležité informace naleznete na webu www.zuspamfilia.cz – zejména Pro žáky a rodiče – nástěnka/akce!