PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Uchazeči jsou přijímáni na základě získání dostatečného počtu bodů a dále dle momentální kapacity a možností školy. Přijetí je platné až po uhrazení úplaty za vzdělávání (více viz záložka Úplata za vzdělávání a příkaz v emailu)! V případě nezaplacení jsou místa postoupena dalším zájemcům dle pořadníku!

Je možné, že se v průběhu šk. roku uvolní místa. Dodatečně přijatí uchazeči jsou následně informování telefonicky.

Nejčastěji kladené otázky:

Žáci přípravného, dále 1.–4. ročníku I. stupně mají 2 povinné předměty:

1| Hra na nástroj či Sólový zpěv (škola žáky rozděluje dle možností do individuální výuky – tj. 1 žák v hodině NEBO skupinové výuky – tj. 2–4 žáci v hodině)

2| Hudební dílna* (kolektivní výuka)

Žáci od 5. ročníku I. stupně výše mají 2 povinné předměty:

1| Hra na nástroj či Sólový zpěv (škola žáky rozděluje dle možností do individuální výuky – tj. 1 žák v hodině NEBO skupinové výuky – tj. 2–4 žáci v hodině)

2| Předmět zaměřený na souhru a spolupráci, tj. Komorní hra/zpěv či Hra/zpěv v orchestru (souboru)* (kolektivní výuka)

*Předmět Hra v orchestru – housle a předmět Hudební dílna 3. a 4. ročník se vyučuje v intenzivní formě viz web!

Domluva rozvrhu hodin:

A| Předměty Hra na nástroj, Sólový zpěv, Komorní hra klavír, Komorní hra dechové nástroje, Komorní zpěv, Hra v orchestru – bicí

domluva rozvrhu hodin přímo s vyučujícím v prvním týdnu v září – kontakty viz níže! Proběhne také domluva cvičných nástrojů a pomůcek.

B| Předmět Hudební dílna, Hra v orchestru – housle

více viz záložka Hudební dílna a viz záložka Hra/zpěv v orchestru!

Věnujte pozornost zařazení do kolektivního předmětu Hudební dílna – důležité pro rozvrh hodin! Pokud je zde uveden text „přezkoušení“, jedná se o výjimku z docházky do tohoto předmětu.

KÓD
PŘIJATÉHO UCHAZEČE

Povinné předměty a ročníky

Typ výuky

Učitel studijního zaměření

604384

Hra na housle – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník

individuální

Simela Akritidu

564388

Hra na housle – 1. ročník
(HD bicí)

individuální

Simela Akritidu

585497

Hra na housle – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

individuální

Simela Akritidu

522170

Hra na klavír – 1. ročník
(HD zpěv)

individuální

Bc. František Dvořák

568832

Hra na klavír – 2. ročník
Hudební dílna – 2. ročník

individuální

Lucie Mrákavová

587719

Hra na klavír – 1. ročník
(HD flétna)

individuální

Lucie Mrákavová

572165

Hra na klavír – 2.přípravný
Hudební dílna – 2. přípravný

individuální

Lucie Mrákavová

574387

Hra na klavír – 1. ročník
(HD zpěv)

individuální

Lucie Mrákavová

602162

Sólový zpěv – 1. přípravný
Hudební dílna – 1. přípravný

skupinová

Tereza Dvořáčková

569943

Sólový zpěv – 1. ročník
(HD klavír)

skupinová

Tereza Dvořáčková

601051

Sólový zpěv – 1. ročník
(HD housle)

skupinová

Tereza Dvořáčková

562166

Sólový zpěv – 1. přípravný
Hudební dílna – 1. přípravný

skupinová

Tereza Dvořáčková

579942

Sólový zpěv – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

skupinová

Tereza Dvořáčková

599940

Sólový zpěv – 2. přípravný
Hudební dílna – 2. přípravný

skupinová

Tereza Dvořáčková

561055

Hra na zobcovou flétnu – 1. ročník
(HD zpěv)

skupinová

Bc. Jana Vávrová

603273

Hra na zobcovou flétnu – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

skupinová

Bc. Jana Vávrová

589941

Hra na zobcovou flétnu – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

skupinová

Michal Voráč

566610

Hra na zobcovou flétnu – 1. ročník
(HD zpěv)

skupinová

Michal Voráč

567721

Hra na zobcovou flétnu – 1. přípravný
Hudební dílna – 1. přípravný

skupinová

Michal Voráč

581053

Hra na zobcovou flétnu – 1. přípravný
Hudební dílna – 1. přípravný

skupinová

Michal Voráč

576609

Hra na zobcovou flétnu – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

skupinová

Michal Voráč

559944

Hra na klavír – 1.přípravný
Hudební dílna – 1.přípravný

individuální

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

591052

Hra na bicí – 1. přípravný
Hudební dílna – 1. přípravný

individuální

Dimitrios Mistakidis

563277

Hra na bicí – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

individuální

Dimitrios Mistakidis

578831

Hra na bicí – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

individuální

Dimitrios Mistakidis

Kontakty na učitele (prosíme o pečlivé poznamenání tel. čísel hned na začátku šk. roku!):

Simela Akritidu
(hra na housle, hra v orchestru housle)

777 015 424

Bc. František Dvořák
(hra na klavír)

774 515 580

Tereza Dvořáčková
(sólový zpěv, Hudební dílna Přípravné studium, komorní zpěv)

777 305 934

Dimitrios Mistakidis
(hra na bicí nástroje, hra v orchestru bicí)

607 274 856

Lucie Mrákavová
(hra na klavír, komorní hra klavíristů, Hudební dílna 1., 2. a 3. ročník)

773 076 888

Bc. Jana Šuláková
(hra na zobcovou flétnu, komorní hra fléten)

604421966

Michal Voráč
(hra na zobcovou flétnu, žesťové dechové nástroje,
komorní hra žesťových nástrojů, Hudební
dílna 4. ročník)

737 590 193

Další informace ke studiu se dozvíte v sekci ŠKOLA – DOKUMENTY, kde naleznete školní řád a školní vzdělávací program.

Systém iZUŠ

Na Vámi uvedený email z přihlášky bude v září odesláno automaticky vygenerované heslo pro přihlášení do systému iZUŠ, kde budete mít k dispozici mj. náhled do elektronické žákovské knížky (ZUŠ využívá ŽK i v listinné podobě). Systém Vám na přelomu června/července zašle příkaz a Váš symbol pro platby. Další důležité informace naleznete na webu www.zuspamfilia.cz – zejména Pro žáky a rodiče – nástěnka/akce!