Hudební obor

Oddělení klávesových nástrojů:

Hra na klavír

Klavír patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším nástrojům u nás. Hráč využívá celý široký rozsah klaviatury a nekonečné barevné možnosti tónu. Hra na klavír může žáka velmi obohatit nejen z důvodu širokého výběru literatury včetně transkripcí orchestrálních skladeb.

Své uplatnění najde také při hře s ostatními nástroji, tvoří ideální základ pro budoucí skladatele, učitele, muzikology, muzikoterapeuty, dirigenty, ladiče a další. Díky uspořádání klaviatury je výborným pomocníkem při výuce hudební teorie. V průběhu studia hry na klavír se žák potýká s čím dál náročnějšími požadavky, které vyplývají z úhozových a technických specifik nástroje. Důležitou roli zde sehrává žákova píle a vytrvalost. Studium tohoto zaměření na naší škole zahrnuje seznámení žáka s různými styly a žánry, kdy při výběru skladeb respektujeme vkus daného jedince a také základy improvizace. Ta může být uplatňována rovnocenně vedle sólových skladeb na vystoupeních žáků.

V rámci studia žáci navštěvují i další předměty, jako jsou hudební dílna zaměřená na hudební teorii a její propojení v praxi u konkrétního nástroje, či různé předměty zaměřené na souhru (komorní hra, orchestrální hra apod.). Pro studium je nutné vlastnit kvalitní – nejlépe akustický – cvičný nástroj, který je pravidelně udržován. I. i II. stupeň studia je ukončen absolventským vystoupením, které může být realizováno za doprovodu orchestru, z části ve formě čtyřruční hry apod.

Oddělení smyčcových nástrojů:

Hra na housle

Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití jak v sólové a komorní hře, tak v orchestrech symfonických, komorních, tanečních a téměř ve všech druzích folklorních souborů profesionálních i amatérských.

Náročnost studia houslí žáka rozvíjí velmi komplexně, a to na všech úrovních zároveň – intelektuálně, mentálně, fyziologicky, motoricky, citově, esteticky, duševně i duchovně. Hrou na smyčcové nástroje žáci objevují nové podněty pro tvořivost a osobitost. Vytváří si smysl pro krásu, styl a kulturu a zároveň získávají povědomí řádu i disciplíny.

Zpravidla největší uspokojení přichází při společném muzicírování s ostatními. Zde, při vytváření společných harmonií, nových zvukových možností, dynamik a struktur, se spouští další vývojové procesy lidského zrání. Vnímání jeden druhého, vzájemné přizpůsobování, vylaďování a upřednostnění celku, přináší osobní i celospolečenské benefity.

V rámci studia žáci navštěvují i další předměty, jako jsou hudební dílna zaměřená na hudební teorii a její propojení v praxi u konkrétního nástroje, či různé předměty zaměřené na souhru (komorní hra, orchestrální hra apod.). Pro většinu žáků, kteří nemají vlastní nástroj ve velikostech 1/8, ¼, ½ a ¾, škola nabízí pronájem setu (housle, smyčec, pouzdro). Starší žáci, kteří potřebují housle celé, si pořizují vlastní nástroj, který se stává jejich věrným partnerem po celý život. I. i II. stupeň studia je ukončen absolventským vystoupením, které může být realizováno za doprovodu orchestru, z části ve formě komorní hry apod.

Oddělení bicích nástrojů:

Hra na bicí nástroje

Rytmus je odpradávna součástí každého života. Bicí nástroje jsou jednou z nejstarších a nejobsáhlejších skupin hudebních nástrojů. Mají velkou tradici jak v hudbě primitivních národů, tak i v hudbě moderní. Lze je využít v hudebních uskupeních nejrůznějších žánrů, v souborové i orchestrální hře. Žákům naší školy nabízíme studium hry na bicí soupravu, které je zpestřeno o další druhy bicích nástrojů (melodické, percusse). Žáky seznamujeme s vývojovou historií nástroje, technikou hry i se správným a šetrným zacházením. Zapojujeme je i do jiných uskupeních nad rámec naší školy, které spolupracují s našimi pedagogy. Tím podporujeme jejich hudební rozvíjení.

V rámci studia žáci navštěvují i další předměty, jako jsou hudební dílna zaměřená na hudební teorii a její propojení v praxi u konkrétního nástroje, či různé předměty zaměřené na souhru (komorní hra, orchestrální hra apod.). Pro studium je nutné vlastnit kvalitní – nejlépe akustický – cvičný nástroj. I. i II. stupeň studia je ukončen absolventským vystoupením.

Pěvecké oddělení:

Sólový zpěv

Zpěv patří k nejpřirozenějším a nejrozšířenějším projevům člověka. V rámci studia se žáci seznamují s lidovou, klasickou i populární písní. Postupem času se zaměřují na oblast, která jim je nejbližší. Pedagogické vedení dbá na správný metodický postup, pozornost věnuje možným zdravotním komplikacím, kterým předchází (případně ve spolupráci s foniatrem), žáci se naučí dodržovat pravidla hlasové hygieny. Během studia žáci rozvíjí své dechové schopnosti a přirozené hlasové dovednosti dle individuálních dispozic.

Zapojujeme je i do jiných uskupeních nad rámec naší školy, které spolupracují s našimi pedagogy. Tím podporujeme jejich hudební rozvíjení. Výuka zpěvu je nápomocná i při studiu jazyků. V rámci studia žáci navštěvují i další předměty, jako jsou hudební dílna zaměřená na hudební teorii a její propojení v praxi, či různé předměty zaměřené na souhru (komorní zpěv, zpěv v orchestru). I. i II. stupeň studia je ukončen absolventským vystoupením.

Oddělení dechových nástrojů:

Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétna je oblíbený a rozšířený nástroj nejen z hlediska jeho dostupnosti, pořizovací ceny, nákladů na údržbu či jednoduché přenosnosti. Představuje jednu z prvních možností seznámení dětí s instrumentální hudbou, má bohatou historii a široké uplatnění. Stejně jako všechny dechové nástroje i zobcová flétna zprostředkovává osvojení správného dýchání.

Používá se i jako přípravný nástroj pro jiné dechové nástroje. Žák si postupně během studia osvojí základy hry na různé druhy zobcové flétny (soprán, alt, tenor, bas), které rozvine dle svých schopností. Díky různým druhům zobcových fléten lze využívat i různé barevné možnosti nástroje a vytvářet zajímavá komorní uskupení. Studium zahrnuje seznámení žáka s různými styly a žánry, při výběru skladeb respektujeme vkus daného jedince. Svou roli uplatní v komorní i orchestrální/souborové hře.

V rámci studia žáci navštěvují i další předměty, jako jsou hudební dílna zaměřená na hudební teorii a její propojení v praxi u konkrétního nástroje, či různé předměty zaměřené na souhru (komorní hra, orchestrální hra apod.). Pro studium je nutné vlastnit cvičný nástroj. I. i II. stupeň studia je ukončen absolventským vystoupením, které může být realizováno za doprovodu orchestru, z části ve formě komorní hry apod.

Hra na trubku

Trubka ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů dosahuje nejvyšších tónů a svým průrazným tónem se také řadí k nástrojům velmi hlasitým. Trumpeta je nedílnou součástí dechové muziky, symfonických orchestrů a své místo má také v jazzové muzice – jak sólově, tak v jazzbandech. Ke správnému ovládání nástroje jsou důležité fyzické dispozice žáka a zdravé zuby. Vhodný začátek s hrou na trumpetu je zhruba ve věku 8–9 let. Během studia žák postupně zvládá sólovou hru a rovněž je schopen uplatnit se v komorní hře, v souboru či orchestru.

V rámci studia žáci navštěvují i další předměty, jako jsou hudební dílna zaměřená na hudební teorii a její propojení v praxi, či různé předměty zaměřené na souhru (Hra v orchestru). I. i II. stupeň studia je ukončen absolventským vystoupením.

Hra na pozoun

Pozoun je žesťový dechový nástroj. Možná znáte tento nástroj pod názvem trombón, nástroj je však stejný. Mezi názvem „pozoun“ a „trombon“ není rozdíl. Jedná se jen o původ slova, z jakého jazyka pochází: německý jazyk – die Posaune a francouzský jazyk – trombone. Pozoun patří mezi nejstarší hudební nástroje vyrobené z kovu. Původní využití nástroje bylo při bitvách ve středověku, kdy signalizoval vojsku pokyny. V období baroka se stal nástrojem jednak sólovým, ale také byl využíván v pěveckých sborech. Pozoun je svým rozsahem a krásnou barvou tónu podobný lidskému hlasu při zpívání.

V dnešní době má pozoun využití široké, a to jak v klasické hudbě (např. hra v orchestru), tak v populární hudbě (jazz, pop, rock) či v dechové hudbě („dechovka“). Dechovka hrává často na slavnostních průvodech, při fanfárách pietních událostech. Pozoun má stejný nátrubek jako nástroj baryton, a tak dobrý pozounista ovládá hru i na baryton.

V naší škole dbáme na správné metodické postupy a předcházíme tak zdravotním komplikacím. Hru na pozoun zvládne jak chlapec, tak dívka, ovšem důležité jsou fyzické dispozice a zdravé zuby.

V rámci studia žáci navštěvují i další předměty, jako jsou hudební dílna zaměřená na hudební teorii a její propojení v praxi, či různé předměty zaměřené na souhru (komorní hra, hra v orchestru). I. i II. stupeň studia je ukončen absolventským vystoupením.

Hra na baryton

Baryton je žesťový dechový nástroj, nazývá se též baskřídlovka nebo eufonium. Jeho název pochází z latiny a znamená v překladu líbezný zvuk, v dřívějších dobách byl nazýván jako zpěvoroh. Zvuk a rozsah je podobný pozounu, stejně tak jeho nátrubek. Baryton konstrukčně připomíná tubu a nejčastěji se s ním můžeme setkat v dechových orchestrech (dechovka). Důvodem jeho vyrobení bylo v orchestrech vyplnit střední alikvotní rejstřík  díky barytonům tedy mají orchestry širokou a krásnou zvukovou barvu. Další využití má také při sólové hře a v komorních souborech. Na baryton se hraje i klasická hudba.

V naší škole dbáme na správné metodické postupy a předcházíme tak zdravotním komplikacím. Hru na pozoun zvládne jak chlapec, tak dívka, ovšem důležité jsou fyzické dispozice a zdravé zuby.

V rámci studia žáci navštěvují i další předměty, jako jsou hudební dílna zaměřená na hudební teorii a její propojení v praxi, či různé předměty zaměřené na souhru (komorní hra, hra v orchestru). I. i II. stupeň studia je ukončen absolventským vystoupením.

Hra na lesní roh

Lesní roh se vyvinul z loveckých nástrojů používaných pro hraní fanfár a signálů při lovu a honitbě zvěře. Uplatňuje se sólově, v různých komorních ansámblech a v symfonickém i dechovém orchestru. Ke správnému ovládání nástroje jsou důležité fyzické dispozice žáka a zdravé zuby. Vhodný začátek s hrou na lesní roh je zhruba ve věku 8–9 let. Během studia žák postupně zvládá sólovou hru a rovněž je schopen uplatnit se v komorní hře, v souboru či orchestru.

V rámci studia žáci navštěvují i další předměty, jako jsou hudební dílna zaměřená na hudební teorii a její propojení v praxi, či různé předměty zaměřené na souhru (Hra v orchestru). I. i II. stupeň studia je ukončen absolventským vystoupením.

Doplňková činnost ZUŠ:

Kytarový kroužek

Kytarový kroužek je nabízen poprvé od září roku 2024. Jedná se o doplňkovou činnost ZUŠ, kde žáci neskládají zkoušky a nedostávají vysvědčení. Rozvíjí základy zejména akordové hry, výuka probíhá pouze kolektivně. Nástroj si donese každé dítě vlastní. Současní žáci naší školy nevyplňují termín přijímacích zkoušek, jelikož jsou již v základních kategoriích obodováni. Do poznámky u přihlášky však prosím uveďte pokročilost zájemce (začátečník nebo pokročilý hráč, který hraje na kytaru X let). Kroužek se otevře pro nejpočetnější skupinu dle pokročilosti. Zájemci z řad dětí mimo naši ZUŠ vyplní termín přijímací zkoušky stejně jako zájemci o studium na ZUŠ.