Přijímací řízení na školní rok 2024/2025

K zápisu a talentovým zkouškám s sebou přineste vytištěnou a podepsanou přihlášku, kterou online vyplňte ZDE

Přítomní uchazeči jsou vyzváni na základě zvoleného studijního zaměření (hra na klavír, housle, sólový zpěv, zobcová flétna, trubka, pozoun, baryton, lesní roh a bicí nástroje) a dle pořadí, v jakém přišli.

Uchazeči jsou přijímáni na základě získání dostatečného počtu bodů a dále dle momentální kapacity a možností školy. Přijetí je zveřejněno pod přiděleným kódem během letních měsíců a je platné až po uhrazení úplaty za vzdělávání (více ZDE)! V opačném případě jsou místa postoupena dalším zájemcům dle pořadníku.

Dodatečně přijatí uchazeči jsou následně informování telefonicky.

* V rámci doplňkové činnosti ZUŠ je možné se přihlásit na kytarový kroužek.

Nejčastěji kladené otázky:

  • Žáci přípravného, dále 1.–4. ročníku mají 2 povinné předměty: Hra na nástroj nebo zpěv (individuální/skupinová výuka) + předmět Hudební dílna (kolektivní výuka)
  • Žáci od 5. ročníku výše mají 2 povinné předměty: Hra na nástroj nebo zpěv (individuální/skupinová výuka) + předmět zaměřený na souhru (kolektivní výuka)
  • Od 3. ročníku absolvují žáci některé kolektivní povinné předměty v intenzivní formě bez nutnosti každotýdenní docházky
  • Více se dozvíte v sekci ŠKOLA – DOKUMENTY, kde naleznete školní řád a školní vzdělávací program.