Pedagogové

Oddělení klávesových nástrojů:

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

klavír


Narozena v roce 1988 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku pod vedením Pavla Hrdiny, dále vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Heleny Zahradníčkové v oboru Hra na klavír. Studium ukončila orchestrálním absolventským koncertem a prospěchem s vyznamenáním (udělen titul DiS.). Vysokoškolské vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Hra na klavír a Hudební výchova pro ZŠ (udělen titul Bc.) a pro SŠ (udělen titul Mgr.) pod vedením doc. Mgr. Petra Haly, PhD. Obě studia ukončila veřejným samostatným absolventským koncertem a hodnocením prospěla s vyznamenáním (červený diplom).

Během studií se zúčastnila mnoha soutěží jako např. 3. cena v oblastním kole krajů Olomouckého a Moravskoslezského (Ostrava, 2001), 1. cena v klavírním duu, cena za nejlepší interpretaci skladby Antonína Dvořáka v Celostátní soutěži pro klavírní dua v Lipníku nad Bečvou (2004), Mezinárodní soutěž FÓRUM 2007 – 1. cena, Hudebně interpretační soutěž studentů MU (Brno, 2012) – 1. místo. Zúčastnila se také přehlídek talentovaných klavíristů, klavírních kurzů v Mikulově pod vedením vynikajících profesorů či jako model v Metodickém centru JAMU v Brně.

V letech 2007–2010 vyučovala na ZUŠ Šumperk. V roce 2010 založila Hudební školu PAMFILIA Šumperk, kde zastávala funkci ředitelky, učitelky a korepetitorky až do roku 2017.

V roce 2011 založila letní hudební soustředění s názvem Hudbobraní aneb Netradiční letní soustředění pro děti se zájmem o hudbu, tanec a angličtinu, kde zastává funkci hlavní vedoucí. Má dlouholeté zkušenosti s různými druhy tanců (balet, společenské, orientální, řecké). Úroveň znalosti anglického jazyka B2.

MgA. Sabina Břeská, DiS.

klavír


Narozena v roce 1983 v Jaroměři.

Od šesti let navštěvovala Zuš v Jaroměři, kde se učila hře na klavír ve třídě paní učitelky Jaroslavy Gaberové. V roce 1998 nastoupila na konzervatoř v Pardubicích, kde studovala hru na klavír pod vedením Mgr. Jany Mičulkové. V posledním ročníku konzervatoře byla přijata na Fakultu umění Ostravské univerzity v Ostravě, kde studovala hru na klavír pod vedením Mgr. Moniky Tugendliebové. 

Během studií na vysoké škole absolvovala roční studijní stáž v Litvě na univerzitě ve městě Klaipėda. Studovala tam hru na klavír u Ireny Pečiūrienė. Později se tam vrátila ještě na roční pracovní stáž, kde pracovala jako korepetitorka. 

Po studiích se přestěhovala do Brna, kde 12 let působila na SZUŠ Universum v Brně-Řečkovicích. Ráda se se svými žáky účastní různých klavírních soutěží. V 1. a 2. ročníku soutěžní přehlídky Pianoforte per tutti získala diplom za vynikající pedagogickou práci. V roce 2020 byl její žák Jakub Smekal přijat ke studiu na Brněnské státní konzervatoři.

Pravidelně navštěvuje Klavírní soboty na konzervatoři v Brně. 

(Kromě hry na klavír se věnuje také hře na elektronické klávesové nástroje v prog-rockové kapele Tonal Construct, ve které je členem i vynikající bubeník a pan učitel bicích nástrojů ze ZUŠ PAMFILIA, Dimitrios Mistakidis.)

Barbora Filipová

klavír


Narozena v roce 2002 v Šumperku.

Studovala klavír na ZUŠ v Šumperku pod vedením Mgr. Jany Valentové. Nyní studuje na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži obor hra na klavír pod vedením Mgr. Márie Vaitové, ArtD.

Úspěšně se zúčastňuje národních i mezinárodních klavírních soutěží, např. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2018 (Certificate of Merit).

Absolvovala Klavírní kurzy Uničov (pod vedením Mgr. Márie Vaitové, ArtD. 2015, 2016/17), Klavírní kurzy Mikulov (2018 pod vedením Mgr. Karla Košárka, 2019 pod vedením MgA. Heleny Suchárové-Weiser), Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh (2019 pod vedením MgA. Hany Vlasákové-Berger).

Oddělení smyčcových nástrojů:

Simela Akritidu

housle


Narozena v roce 1957 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku, kde absolvovala pod vedením Jaromíra Rašky. Dále na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Jiřího Švajdy, dlouholetého primaria Filharmonie Olomouc, v oboru Hra na housle. Během svých studií se zúčastnila mnoha soutěží a přehlídek.

Svou pedagogickou kariéru zahájila v roce 1980 na ZUŠ ve Slaném, kde během 3 let svého působení rozšířila výuku na dvě pobočky (Zlonice, Smečno). Dále pokračovala na ZUŠ v Praze 5 (2 roky) a na ZUŠ v Šumperku.

Má bohaté pedagogické i hráčské zkušenosti nejen jako sólistka, ale také jako hráčka v orchestru či v komorním seskupení. V letech 2010–2017 vyučovala v Hudební škole PAMFILIA Šumperk.

Jakub Frodl, DiS.

 housle, hudební dílna


Narozen v roce 1990 v Brně.

Hře na housle se začal věnovat v sedmi letech. Absolvoval Základní uměleckou školu Vítězslavy Kaprálové v Brně. Poté pokračoval na Konzervatoři Brno pod vedením Mgr. Pavla Suka a na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci u Mgr. Petra Vrány.

Během studií byl členem orchestru Mladí brněnští symfonikové, pravidelně navštěvoval mistrovské interpretační kurzy (Mezinárodní kurzy Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, kurzy komorní hry Janáčkova kvarteta, Olomoucké mistrovské interpretační kurzy a další).

V prvním ročníku konzervatoře byl přijat do mezinárodního orchestru Europera Youth Orchestra, se kterým navštívil řadu zemí, zúčastnil se festivalu Eurochestries ve Francii a vystupoval pod taktovkou významných dirigentů (Kristjan Järvi, Bruno Weil).

Absolvoval masterclass Elizabeth Wallfisch, profesorky Royal Academy of Music v Londýně. Zúčastnil se také mistrovského kurzu Josefa Špačka pořádaného Českou filharmonií.

Věnuje se především orchestrální a komorní hře. Je členem ansámblu BaroKEA pod vedením MgA. Ilony Růčkové, který se zaměřuje na poučenou interpretaci děl skladatelů 17. a 18. století. Hraje v orchestru Scholy brněnské mládeže a v divadle Líšeň.

V současnosti studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a pokračuje na konzervatoři u MgA. Oldřicha Šebestíka ve hře na violu.

Dlouhodobě se zabývá také astrofyzikou a působí na Hvězdárně a planetáriu Brno. Zajímá se o letectví a sport. 

Pěvecké oddělení:

Oddělení dechových nástrojů:

Oddělení bicích nástrojů:

Eliška Hrochová, DiS.

sólový zpěv


Narozena v roce 1998 v Šumperku.

Studovala obor sólový zpěv a hru na klavír v ZUŠ Zábřeh na Moravě. Nyní studuje na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením MgA. Ley Vítkové. Úspěšně se účastnila několika mezinárodních soutěží, např. soutěž Stonavská Barborka (v roce 2015 1. místo, v roce 2017 2. místo, soutěž Pro Bohemia Ostrava v roce 2018 2. místo, Duškova soutěž v Praze v roce 2017 3. místo, soutěž Pražský pěvec v roce 2017 3. místo).

Kromě anglického jazyka ovládá i základy italštiny a němčiny. Preferuje práci s dětmi a věnuje se mj. tanci a herectví.

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

zobcová flétna, lesní roh, trubka, hudební dílna


Narozen v roce 1993 ve Šternberku.

Studoval hru na lesní roh na Základní umělecké škole ve Šternberku pod vedením Josefa Šindlera, poté na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Rostislava Jandy. Nyní studuje Univerzitu Palackého se zaměřením na vzdělání v oboru historie a informačních technologií.

Absolvoval také kurzy hry na zobcovou flétnu a letní hornové kurzy. Působil v kvartetu lesních rohů, Harmonii Šternberk, komorním orchestru Camerata Cremsiriensis a dalších.

Absolvoval dvouletý animátorský kurz a 2 roky působil v Arcidiecézním centru života mládeže.

Dimitrios Mistakidis

bicí nástroje


Narozen v roce 1971 v Šumperku.

Studoval na ZUŠ Šumperk pod vedením Oldřicha Růžičky, Petra Kocůrka, v dechovém souboru pod vedením Václava Rudeckého.

V letech 1992–1994 vyučoval hru na bicí nástroje na ZUŠ Šumperk, v letech 2001–2003 navštěvoval soukromé hodiny na Pražské konzervatoři pod vedením Ota Jarky. Od roku 1990 je aktivním hráčem v hudebních seskupeních napříč různými žánry a zároveň soukromým učitelem hry na bicí nástroje. Za největší pedagogický úspěch považuje přijetí jeho žáků na konzervatoř (David Vostrý, Ondřej Kolár) a uplatnění jeho žáků v seskupeních jako O5 a Radeček, Pangea apod.

Vedení školy

Ředitelka školy:

Ekonomicko-správní oddělení:

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

ředitelka školy


Narozena v roce 1988 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku pod vedením Pavla Hrdiny, dále vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Heleny Zahradníčkové v oboru Hra na klavír. Studium ukončila orchestrálním absolventským koncertem a prospěchem s vyznamenáním (udělen titul DiS.). Vysokoškolské vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Hra na klavír a Hudební výchova pro ZŠ (udělen titul Bc.) a pro SŠ (udělen titul Mgr.) pod vedením doc. Mgr. Petra Haly, PhD. Obě studia ukončila veřejným samostatným absolventským koncertem a hodnocením prospěla s vyznamenáním (červený diplom).

Během studií se zúčastnila mnoha soutěží jako např. 3. cena v oblastním kole krajů Olomouckého a Moravskoslezského (Ostrava, 2001), 1. cena v klavírním duu, cena za nejlepší interpretaci skladby Antonína Dvořáka v Celostátní soutěži pro klavírní dua v Lipníku nad Bečvou (2004), Mezinárodní soutěž FÓRUM 2007 – 1. cena, Hudebně interpretační soutěž studentů MU (Brno, 2012) – 1. místo. Zúčastnila se také přehlídek talentovaných klavíristů, klavírních kurzů v Mikulově pod vedením vynikajících profesorů či jako model v Metodickém centru JAMU v Brně.

V letech 2007–2010 vyučovala na ZUŠ Šumperk. V roce 2010 založila Hudební školu PAMFILIA Šumperk, kde zastávala funkci ředitelky, učitelky a korepetitorky až do roku 2017.

V roce 2011 založila letní hudební soustředění s názvem Hudbobraní aneb Netradiční letní soustředění pro děti se zájmem o hudbu, tanec a angličtinu, kde zastává funkci hlavní vedoucí. Má dlouholeté zkušenosti s různými druhy tanců (balet, společenské, orientální, řecké). Úroveň znalosti anglického jazyka B2.

Bc. Jan Sedláček

ekonomicko-správní pracovník


Narozen v roce 1982 v Šumperku.

Studoval na Gymnáziu Šumperk. Vysokoškolské vzdělání získal na Masarykově univerzitě v Brně, fakultě ekonomicko-správní, obor Podniková ekonomika a management.

Od roku 2002 pracoval jako OSVČ, převážně v oblasti reklama/marketing/grafika a mezi jeho klienty patřily malé i velké firmy z celé ČR. Je tvůrcem několika firemních grafických identit. V minulosti působil také jako vydavatel kulturně-reklamního měsíčníku. Účastnil se projektu IKAP OK jako odborník z praxe. Vytvořil vizuál řady úspěšných volebních kampaní, z toho několika celostátních.

Od roku 2000 je aktivním řidičem (oprávnění skupina B). Od roku 2011 vykonává každoročně funkci zdravotníka zotavovacích akcí na soustředění HUDBOBRANÍ. Taktéž intenzivně vypomáhá jako dobrovolník během umělecko-vzdělávacích aktivit spolku ZUŠ PAMFILIA, z.s.

Od roku 2021 zastává funkci ekonomicko-správního pracovníka v ZUŠ PAMFILIA.

Rád s Vámi pohovoří na téma historie, architektura, cestování, design, literární tvorba, příroda a hudba.