Úplata za vzdělávání na školní rok 2021/2022

 

individuální výuka 3200,-Kč – v hodině nástroje/zpěvu je přítomen 1 žák (částka na celý školní rok za všechny předměty)

skupinová výuka 2400,-Kč – v hodině nástroje/zpěvu jsou přítomni 2–4 žáci (částka na celý školní rok za všechny předměty)

kolektivní výuka 1200,-Kč – pro žáky navštěvující pouze předmět Hudební dílna (částka na celý školní rok)

číslo účtu: 2401350756/2010
splatnost: 20.7.2021

Uvádějte, prosím, vždy aktuální variabilní symbol, který Vám byl vygenerován v iZUŠ a zaslán na mail!

Úplata v žádném případě není školným (cenou za vyučovací hodinu), ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
Mzdové náklady jsou hrazeny státem, škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací!