775 343 242 pamfilia@centrum.cz

Úplata za vzdělávání na školní rok 2019/2020

 

individuální výuka 3200,- (na celý školní rok)
skupinová výuka 2400,- (na celý školní rok)

číslo účtu: 2401350756/2010
splatnost: 30.8.2019

Uvádějte, prosím, vždy aktuální variabilní symbol, který Vám byl vygenerován v iZUŠ a zaslán na mail!

Úplata v žádném případě není školným (cenou za vyučovací hodinu), ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy.
Mzdové náklady jsou hrazeny státem, škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací!