Hudební dílna

  

Rozvrh hodin předmětu Hudební dílna:
(výuka začíná v týdnu od 7.9.2020)

 

Ročník

Učebna ZUŠ

Den / čas

Vyučující

Pomůcky

Přípravné
studium

č. 6

Úterý

15:25–16:10 h

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

(tel. 739 918 966)

Psací potřeby, pastelky, notový sešit (ideálně s širšími linkami),
skripta (obdržíte v ZUŠ)

1. ročník

č. 6

Čtvrtek

15:25–16:10 h

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

(tel. 739 918 966)

Psací potřeby, notový sešit,
skripta (obdržíte v ZUŠ)

2. ročník

č. 6

Pondělí

15:25–16:10 h

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

(tel. 739 918 966)

Psací potřeby, notový sešit,
skripta (obdržíte v ZUŠ)

Předmět Hudební dílna se ve 3.–4. ročníku ve školním roce 2020/2021 vyučuje ve třech blocích formou intenzivních soustředění v termínech:

Blok 1| Podzimní prázdniny 28.–31.10.2020 – pobyt v Chrasticích

O podrobnostech pobytu v Chrasticích budete včas informováni formou emailu.

Cena 1800,-Kč (ubytování, strava, doprava, poplatky, studijní materiály, zdravotník apod.).

Blok 2| Víkend 20.–21.2.2021 – prostory ZUŠ (8:10–14:10 hod. učebna č. 1 a 6 )

Blok 3| Víkend 17.–18.4.2021 – prostory ZUŠ (8:10–14:10 hod. učebna č. 1 a 6)

Škola si vynahrazuje právo změny termínů.

Kontakt:
3. ročník – p. uč. Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS. (tel.
739 918 966)
4. ročník – p. uč. Jakub Frodl, DiS., (tel.
774 107 441)

nebo ředitelka školy Mgr. Petra Akritidu, DiS., (tel. 775 343 242)

Pomůcky:
Psací potřeby, notový sešit, skripta (obdržíte na 1. bloku výuky), svačina, pití, papuče