775 343 242 pamfilia@centrum.cz

Hudební dílna

 

Rozvrh hodin předmětu Hudební dílna:
(výuka začíná v týdnu od 10.9.2018)

 

Ročník

Učebna ZUŠ

Den/čas

Vyučující

Pomůcky

Přípravné studium

č. 3

Pondělí

15:35–16:20 h

Eliška Hrochová
tel.: 734250355

Psací potřeby, pastelky, notový sešit
s širšími linkami

1. ročník

č. 1

Úterý

15:35–16:20 h

Mgr. Petra Akritidu, DiS.
tel.: 775343242

Psací potřeby, notový sešit

Předmět Hudební dílna se ve 2.–4. ročníku ve školním roce 2018/2019 vyučuje formou intenzivních soustředění v termínech:

1| Podzimní prázdniny 27.–30.10.2018 – pobyt v Chrasticích

2| Víkend 9.–10.2.2019 – prostory ZUŠ (2. ročník pouze sobota)

3| Víkend 6.–7.4.2019 – prostory ZUŠ (2. ročník pouze sobota)

O podrobnostech budete včas informováni formou emailu.

Kontakt:
2. ročník – Michal Pospíšil, tel.: 733 161 046
3.–4.ročník – Petra Akritidu, tel.: 775 343 242