Hudební dílna

  

Rozvrh hodin předmětu Hudební dílna:
(výuka začíná v týdnu od 6.9.2021)

Ročník

Učebna ZUŠ

Den/čas

Vyučující

Pomůcky

Přípravné studium
– 1. ročník

č. 6

Pondělí

15:25–16:10 h

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

(tel. 739 918 966)

Psací potřeby, pastelky, notový sešit (ideálně s širšími linkami),
skripta (obdržíte v ZUŠ)

Přípravné studium
2. ročník

č. 6

Pondělí

16:15–17:00 h

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

(tel. 739 918 966)

Psací potřeby, pastelky, notový sešit (ideálně s širšími linkami),
skripta (obdržíte v ZUŠ)

1. ročník

č. 6

Úterý

15:25–16:10 h

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

(tel. 739 918 966)

Psací potřeby, notový sešit,
skripta (obdržíte v ZUŠ)

2. ročník

č. 6

Čtvrtek

15:25–16:10 h

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

(tel. 739 918 966)

Psací potřeby, notový sešit,
skripta (obdržíte v ZUŠ)

Předmět Hudební dílna se ve 3.–4. ročníku ve školním roce 2021/2022 vyučuje ve třech blocích formou intenzivních soustředění v termínech:

Blok 1| Podzimní prázdniny 27.–30.10.2021 – pobyt v Chrasticích

O podrobnostech pobytu v Chrasticích budete včas informováni formou emailu.

Cena cca 1700,- Kč (ubytování, strava, doprava, poplatky, studijní materiál, zdravotník apod.).

Blok 2| Víkend 12.–13.2.2022 – prostory ZUŠ (8:15–14:05 hod. učebna č. 1 a 6 )

Blok 3| Víkend 23.–24.4.2022 – prostory ZUŠ (8:15–14:05 hod. učebna č. 1 a 6)

Škola si vynahrazuje právo změny termínů.

Kontakt:
3. ročník – p. uč. Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS. (tel.
739 918 966)
4. ročník – p. uč. Jakub Frodl, DiS., (tel.
774 107 441)

Pomůcky:
Psací potřeby, notový sešit, skripta (obdržíte na 1. bloku výuky), svačina, pití, papuče