775 343 242 pamfilia@centrum.cz

Hudební dílna

  

Rozvrh hodin předmětu Hudební dílna:
(výuka začíná v týdnu od 9.9.2019)

  

Ročník

Učebna ZUŠ

Den/čas

Vyučující

Pomůcky

Přípravné studium

č. 6

Čtvrtek

15:35–16:20 h

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

(tel. 739 918 966)

Psací potřeby, pastelky,
notový sešit s širšími linkami,
příspěvek na skripta 100,-Kč

1. ročník

č. 6

Pondělí

15:35–16:20 h

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

(tel. 739 918 966)

Psací potřeby, notový sešit,
příspěvek na skripta 100,-Kč

2. ročník

č. 6

Úterý

15:35–16:20 h

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

(tel. 739 918 966)

Psací potřeby, notový sešit,
příspěvek na skripta 100,-Kč


Předmět Hudební dílna se ve 3.–4. ročníku ve školním roce 2019/2020 vyučuje
ve třech blocích formou intenzivních soustředění v termínech:

Blok 1| Podzimní prázdniny 26.–29.10.2019 – pobyt v Chrasticích

O podrobnostech pobytu v Chrasticích budete včas informováni formou emailu.

Cena max. 1900,-Kč (ubytování, strava, doprava, poplatky, studijní materiál, zdravotník apod.).

Blok 2| Víkend 22.–23.2.2020 – prostory ZUŠ (8:15–14:05 hod. učebna č. 1 a 6 )

Blok 3| Víkend 25.–26.4.2020 – prostory ZUŠ (8:15–14:05 hod. učebna č. 1 a 6)

Škola si vynahrazuje právo změny termínů.

Kontakt:
3. ročník – p.uč. Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS. (tel.
739918966)
4. ročník a individual – p.uč. Jakub Frodl, DiS., (tel.
774107441)

nebo ředitelka školy Mgr. Petra Akritidu, DiS., (tel. 775 343 242)

Pomůcky:
Psací potřeby, notový sešit, skripta (obdržíte na 1. bloku výuky), svačina, pití, papuče.