775 343 242 pamfilia@centrum.cz

Hra / zpěv v orchestru


Předmět Hra / zpěv v orchestru se ve školním roce 2019/2020 vyučuje
v blocích v termínech:


Blok 1| Podzimní prázdniny 26.–29.10.2019 – pobyt v Chrasticích

O podrobnostech pobytu v Chrasticích budete včas informováni formou emailu.

Cena max. 1900,- Kč (ubytování, strava, doprava, poplatky, studijní materiál, zdravotník apod.).

Blok 2| Neděle 23.2.2020 (9:00 – ? hod.) učebna č. 1

Blok 3| Neděle 15.3.2020 (9:00 – ? hod.) učebna č. 1

Blok 4| Pátek 15.5.2020 (16:00 – ? hod.) učebna č. 1

Blok 5| Sobota 23.5.2020 (9:00 – ? hod.) učebna č. 1

Škola si vynahrazuje právo změny termínů a časů. Některé budou také postupně doplňovány dle účinkování orchestru na akcích a dle potřeby příprav repertoáru.

 

Kontakt:
p.uč. Simela Akritidu, (tel. 777 015 424)

ředitelka školy Mgr. Petra Akritidu, DiS., (tel. 775 343 242)

 

Pomůcky:
noty, nástroje, svačina, pití, papuče