PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

již proběhlo

Uchazeči jsou přijímáni na základě získání dostatečného počtu bodů a dále dle momentální kapacity a možností školy. Přijetí je platné až po uhrazení úplaty za vzdělávání (více viz záložka Úplata za vzdělávání a email)! V případě nezaplacení jsou místa postoupena dalším zájemcům dle pořadníku!

Je možné, že se v průběhu školního roku uvolní místa. Dodatečně přijatí uchazeči jsou následně informování telefonicky.

 

Nejčastěji kladené otázky:

Žáci přípravného, dále 1.–4. ročníku I. stupně mají 2 povinné předměty:

1| Hra na nástroj či Sólový zpěv (škola žáky rozděluje dle možností do individuální výuky – tj. 1 žák v hodině NEBO skupinové výuky – tj. 2–4 žáci v hodině)

2| Hudební dílna* (kolektivní výuka)

 

Žáci od 5. ročníku I. stupně výše mají 2 povinné předměty:

 1| Hra na nástroj či Sólový zpěv (škola žáky rozděluje dle možností do individuální výuky – tj. 1 žák v hodině NEBO skupinové výuky – tj. 2–4 žáci v hodině)

2| Předmět zaměřený na souhru a spolupráci, tj. Komorní hra klavíristů, Komorní zpěv zpěváků či Hra/zpěv v orchestru* (kolektivní výuka)

*Předmět Hra/zpěv v orchestru a Hudební dílna 3. a 4. ročník se vyučuje v intenzivní formě viz web!

 

Domluva rozvrhu hodin:

 A| Předměty Hra na nástroj, Sólový zpěv, Komorní hra klavíristů, Komorní zpěv zpěváků

telefonická domluva rozvrhu hodin přímo s vyučujícím v prvním týdnu v září – kontakty viz níže! Proběhne také domluva cvičných nástrojů a pomůcek.

B| Předmět Hudební dílna, Hra/Zpěv v orchestru

více viz záložka Hudební dílna a viz záložka Hra/zpěv v orchestru!

V případě, kdy je žák přijatý např. do 1. ročníku, ale v závorce u Hudební dílny má napsáno 3.r. nebo 4.r., bude v tomto předmětu navštěvovat intenzivní formu výuky 3. a 4. ročníků (důležité pro rozvrh hodin!). Tímto se nemění zařazení do ročníku.


Další informace ke studiu se dozvíte v sekci
ŠKOLA – DOKUMENTY, kde naleznete školní řád a školní vzdělávací program.

 

Systém iZUŠ

Na Vámi uvedený email z přihlášky bude v září odesláno automaticky vygenerované heslo pro přihlášení do systému iZUŠ, kde budete mít k dispozici mj. náhled do elektronické žákovské knížky (ZUŠ využívá ŽK i v listinné podobě). Systém Vám také na přelomu června/července zašle příkaz a Váš variabilní symbol pro platby. Další důležité informace naleznete na webu www.zuspamfilia.cz – zejména Pro žáky a rodiče – nástěnka/akce!