ZVEŘEJNĚNÍ NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

prosíme, čtěte až do konce:

Uchazeči jsou přijímáni na základě získání dostatečného počtu bodů a dále dle momentální kapacity a možností školy. Přijetí je platné až po uhrazení úplaty za vzdělávání (více viz záložka Úplata za vzdělávání a email)! V případě nezaplacení jsou místa postoupena dalším zájemcům dle pořadníku!

Je možné, že se v průběhu školního roku uvolní místa. Dodatečně přijatí uchazeči jsou následně informování telefonicky.

Nejčastěji kladené otázky:

Žáci přípravného, dále 1.–4. ročníku I. stupně mají 2 povinné předměty:

 1| Hra na nástroj či Sólový zpěv (škola žáky rozděluje dle možností do individuální výuky – tj. 1 žák v hodině NEBO skupinové výuky – tj. 2–4 žáci v hodině)

 2| Hudební dílna* (kolektivní výuka)

  

Žáci od 5. ročníku I. stupně výše mají 2 povinné předměty:

 1| Hra na nástroj či Sólový zpěv (škola žáky rozděluje dle možností do individuální výuky – tj. 1 žák v hodině NEBO skupinové výuky – tj. 2–4 žáci v hodině)

 2| Předmět zaměřený na souhru a spolupráci, tj. Komorní hra klavíristů, Komorní zpěv zpěváků či Hra/zpěv v orchestru* (kolektivní výuka)

 *Předmět Hra/zpěv v orchestru a Hudební dílna 3. a 4. ročník se vyučuje v intenzivní formě viz web!

 

Domluva rozvrhu hodin:

 A| Předměty Hra na nástroj, Sólový zpěv, Komorní hra klavíristů, Komorní zpěv zpěváků

 telefonická domluva rozvrhu hodin přímo s vyučujícím v prvním týdnu v září – kontakty viz níže! Proběhne také domluva cvičných nástrojů a pomůcek.

 B| Předmět Hudební dílna, Hra/Zpěv v orchestru

 více viz záložka Hudební dílna a viz záložka Hra/zpěv v orchestru!

V případě, kdy je žák přijatý např. do 1. ročníku, ale v závorce u Hudební dílny má napsáno 3.r. nebo 4.r., bude v tomto předmětu navštěvovat intenzivní formu výuky 3. a 4. ročníků (důležité pro rozvrh hodin!). Tímto se nemění zařazení do ročníku.

  

KÓD
PŘIJATÉHO UCHAZEČE

Povinné předměty
a ročníky

Výuka stud. zaměření individuální/ skupinová/kolektivní

Učitel studijního zaměření

409959

Hra na klavír – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

individuální

Karolina Tokmakova

412181

Hra na klavír – 2. ročník
Hudební dílna – 2. ročník

individuální

Karolina Tokmakova

413292

Hra na klavír – 2. ročník
Hudební dílna – 2. ročník

individuální

Karolina Tokmakova

454399

Hra na klavír – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

individuální

Karolina Tokmakova

471064

Hra na klavír – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník II

skupinová

Karolina Tokmakova

421069

Hra na klavír – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník II

skupinová

Karolina Tokmakova

407737

Hra na klavír – 1. ročník
(bez HD)

individuální

Karolina Tokmakova

419958

Hra na klavír – 1. ročník
(bez HD)

individuální

Karolina Tokmakova

455510

Hra na klavír – 1. ročník
(Hudební dílna – 3. ročník)

individuální

Karolina Tokmakova

429957

Hra na klavír – 1. ročník
(bez HD)

individuální

Karolina Tokmakova

401071

Hra na klavír – 1. ročník
(bez HD)

individuální

Karolina Tokmakova

476619

Hra na klavír – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

individuální

Karolina Tokmakova

438845

Hra na klavír – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

individuální

Karolina Tokmakova

415514

Hra na klavír – 1. ročník
(bez HD)

individuální

Karolina Tokmakova

405515

Hra na klavír – 1. přípravný ročník
(bez HD)

skupinová

Karolina Tokmakova

478841

Hra na klavír – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník I

skupinová

Karolina Tokmakova

 

 

 

   

483285

Sólový zpěv – 1. ročník
(bez HD)

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

424402

Sólový zpěv – 1. ročník
(bez HD)

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

433290

Sólový zpěv – 1. ročník
(bez HD)

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

435512

Sólový zpěv – 1. ročník
(bez HD)

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

448844

Sólový zpěv – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník II

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

457732

Sólový zpěv – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

447733

Sólový zpěv – 1. ročník
(bez HD)

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

444400

Sólový zpěv – 1. ročník
(bez HD)

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

474397

Sólový zpěv – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník I

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

479952

Sólový zpěv – 1. přípravný ročník
(bez HD)

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

432179

Sólový zpěv – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník I

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

461065

Sólový zpěv – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

477730

Sólový zpěv – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

482174

Sólový zpěv – 1. ročník
(Hudební dílna – 3. ročník)

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

436623

Sólový zpěv – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník I

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

449955

Sólový zpěv – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník I

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

446622

Sólový zpěv – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník I

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

453288

Sólový zpěv – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník I

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

417736

Sólový zpěv – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

skupinová

BcA. Eliška Minářová, DiS.

 

 

 

   

396627

Hra na bicí nástroje – 1. ročník
(bez HD)

individuální

Dimitrios Mistakidis

414403

Hra na bicí nástroje – 1. ročník
(bez HD)

individuální

Dimitrios Mistakidis

416625

Hra na bicí nástroje – 2. ročník
(Hudební dílna – 3. ročník)

individuální

Dimitrios Mistakidis

422180

Hra na bicí nástroje – 2. ročník
Hudební dílna – 2. ročník

individuální

Dimitrios Mistakidis

403293

Hra na bicí nástroje – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník II

skupinová

Dimitrios Mistakidis

451066

Hra na bicí nástroje – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník II

skupinová

Dimitrios Mistakidis

425513

Hra na bicí nástroje – 2. ročník
(Hudební dílna – 3. ročník)

individuální

Dimitrios Mistakidis

418847

Hra na bicí nástroje – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

individuální

Dimitrios Mistakidis

 

 

 

   

423291

Hra na zobcovou flétnu – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

462176

Hra na zobcovou flétnu – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník I

skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

473286

Hra na zobcovou flétnu – 2. ročník
Hudební dílna – 2. ročník

skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

441067

Hra na zobcovou flétnu – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník II

skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

431068

Hra na zobcovou flétnu – 1. ročník
Hudební dílna – 1. ročník

skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

456621

Hra na zobcovou flétnu – 1. přípravný ročník
Hudební dílna – 1. přípravný ročník I

skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

 

 

 

   

443289

Hra na trubku – 1. ročník
(Hudební dílna – 3. ročník)

individuální

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

 

 

 

   

426624

Hudební dílna – 1. přípravný ročník I

kolektivní

BcA. Eliška Minářová, DiS.

427735

Hudební dílna – 1. přípravný ročník I

kolektivní

BcA. Eliška Minářová, DiS.

 

Kontakty na učitele (prosíme o pečlivé poznamenání tel. čísel hned na začátku školního roku!):
 

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.
(hra na zobcovou flétnu, trubku, lesní roh, Hudební dílna Přípravné studium a 1.–3. ročník, komorní hra dechových nástrojů)

739 918 966

BcA. Eliška Minářová, DiS.
(sólový zpěv, komorní zpěv, Hudební dílna Přípravné studium a 4. ročník)

734 250 355

Dimitrios Mistakidis
(hra na bicí nástroje, komorní hra bicistů)

607 274 856

Karolina Tokmakova
(hra na klavír, komorní hra klavíristů)

606 462 176

Další informace ke studiu se dozvíte v sekci ŠKOLA – DOKUMENTY, kde naleznete školní řád a školní vzdělávací program.

 

Systém iZUŠ

Na Vámi uvedený email z přihlášky bude v září odesláno automaticky vygenerované heslo pro přihlášení do systému iZUŠ, kde budete mít k dispozici mj. náhled do elektronické žákovské knížky (ZUŠ využívá ŽK i v listinné podobě). Systém Vám také na přelomu června/července zašle příkaz a Váš variabilní symbol pro platby. Další důležité informace naleznete na webu www.zuspamfilia.cz – zejména Pro žáky a rodiče – nástěnka/akce!