ZVEŘEJNĚNÍ NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

prosíme, čtěte až do konce:

Uchazeči jsou přijímáni na základě získání dostatečného počtu bodů a dále dle momentální kapacity a možností školy. Přijetí je platné až po uhrazení úplaty za vzdělávání (více viz záložka Úplata za vzdělávání a email)! V opačném případě jsou místa postoupena dalším zájemcům dle pořadníku.

Je možné, že se v průběhu šk. roku uvolní místa. Dodatečně přijatí uchazeči jsou následně informování telefonicky.

Nejčastěji kladené otázky:

Žáci přípravného, dále 1.–4. ročníku I. stupně mají 2 povinné předměty:

1| Hra na nástroj či Sólový zpěv (škola žáky rozděluje dle možností do individuální výuky – tj. 1 žák v hodině NEBO skupinové výuky – tj. 2–4 žáci v hodině)

2| Hudební dílna* (kolektivní výuka)

Žáci od 5. ročníku I. stupně výše mají 2 povinné předměty:

1| Hra na nástroj či Sólový zpěv (škola žáky rozděluje dle možností do individuální výuky – tj. 1 žák v hodině NEBO skupinové výuky – tj. 2–4 žáci v hodině)

2| Předmět zaměřený na souhru a spolupráci, tj. Komorní hra klavíristů, Komorní zpěv zpěváků či Hra/zpěv v orchestru* (kolektivní výuka)

*Předmět Hra/zpěv v orchestru a Hudební dílna 3. a 4. ročník se vyučuje v intenzivní formě viz web!

Domluva rozvrhu hodin:

A| Předměty Hra na nástroj, Sólový zpěv, Komorní hra klavíristů, Komorní zpěv zpěváků

telefonická domluva rozvrhu hodin přímo s vyučujícím v prvním týdnu v září – kontakty viz níže! Proběhne také domluva cvičných nástrojů a pomůcek.

B| Předmět Hudební dílna, Hra/Zpěv v orchestru

více viz záložka Hudební dílna a viz záložka Hra/zpěv v orchestru!

KÓD
PŘIJATÉHO UCHAZEČE

Povinné předměty
a ročníky

Typ výuky stud. zaměření individuální/ skupinová/kolektivní

Učitel
studijního zaměření

356631

Hra na klavír 4. ročník
Hudební dílna 4. ročník

Individuální

MgA. Sabina Břeská, DiS.

351076

Hra na klavír 1. ročník
Hudební dílna – sólový zpěv 4. ročník

Individuální

MgA. Sabina Břeská, DiS.

348854

Hra na klavír 3. ročník
Komorní hra – zobcová flétna 5. ročník

Individuální

MgA. Sabina Břeská, DiS.

365519

Hra na klavír 1. ročník
Hudební dílna 1. ročník

Individuální

MgA. Sabina Břeská, DiS.

355520

Hra na klavír 1. ročník
Hudební dílna – zobcová flétna 3. ročník

Individuální

MgA. Sabina Břeská, DiS.

375518

Hra na klavír 1. ročník
Hudební dílna 1. ročník

Individuální

MgA. Sabina Břeská, DiS.

385517

Hra na klavír 1. ročník
Hudební dílna 1. ročník

Individuální

MgA. Sabina Břeská, DiS.

392183

Hra na klavír 2. přípravný
Hudební dílna 2. přípravný

Skupinová

MgA. Sabina Břeská, DiS.

364408

Hra na klavír 1. přípravný
Hudební dílna 1. přípravný

Skupinová

MgA. Sabina Břeská, DiS.

354409

Hra na klavír 1. přípravný
Hudební dílna 1. přípravný

Skupinová

MgA. Sabina Břeská, DiS.

373296

Hra na klavír 1. ročník
Hudební dílna 1. ročník

Individuální

MgA. Sabina Břeská, DiS.

372185

Hra na klavír 1. přípravný
Hudební dílna 1. přípravný

Skupinová

MgA. Sabina Břeská, DiS.

346632

Hra na klavír 1. přípravný/II
Hudební dílna – hra na housle 3. ročník

Individuální

Barbora Filipová

358853

Hra na klavír 1. ročník
Hudební dílna 1. ročník

Individuální

Barbora Filipová

349965

Hra na klavír 1. ročník
Hudební dílna 4. ročník

Individuální

Barbora Filipová

393294

Hra na housle 2. přípravný
Hudební dílna 2. přípravný

Skupinová

Simela Akritidu

361075

Hra na housle 1. přípravný
Hudební dílna 1. přípravný

Skupinová

Jakub Frodl, DiS.

359964

Hra na housle 1. přípravný
Hudební dílna 1. přípravný

Skupinová

Jakub Frodl, DiS.

357742

Hra na housle 1. ročník
Hudební dílna 1. ročník

Individuální

Jakub Frodl, DiS.

383295

Hudební dílna 1. přípravný

Kolektivní

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

389961

Sólový zpěv 1. ročník
Hudební dílna 1. ročník

Skupinová

Eliška Hrochová, DiS.

381073

Sólový zpěv 1. přípravný
Hudební dílna 1. přípravný

Skupinová

Eliška Hrochová, DiS.

388850

Sólový zpěv 1. přípravný
Hudební dílna 1. přípravný

Skupinová

Eliška Hrochová, DiS.

386628

Sólový zpěv 1. přípravný
Hudební dílna 1. přípravný

Skupinová

Eliška Hrochová, DiS.

391072

Sólový zpěv 1. přípravný
Hudební dílna 1. přípravný

Skupinová

Eliška Hrochová, DiS.

384406

Hra na zobcovou flétnu 1. ročník
Hudební dílna 1. ročník

Skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

374407

Hra na zobcovou flétnu 1. ročník
Hudební dílna 1. ročník

Skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

379962

Hra na zobcovou flétnu 4. ročník
Hudební dílna 4. ročník

Individuální

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

382184

Hra na zobcovou flétnu 1. ročník
Hudební dílna 1. ročník

Skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

377740

Hra na zobcovou flétnu 1. ročník
Hudební dílna 1. ročník

Skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

378851

Hra na zobcovou flétnu 1. ročník
Hudební dílna 1. ročník

Skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

371074

Hra na zobcovou flétnu 1. přípravný
Hudební dílna 1. přípravný

Skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

368852

Hra na zobcovou flétnu 1. přípravný
Hudební dílna 1. přípravný

Skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

Kontakty na učitele (prosíme o pečlivé poznamenání tel. čísel hned na začátku šk. roku!):

Simela Akritidu
(hra na housle, hra/zpěv v orchestru)

777 015 424

MgA. Sabina Břeská, DiS.
(hra na klavír)

703 150 437

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.
(hra na zobcovou flétnu, trubku, lesní roh, Hudební dílna Přípravné studium a 1.–3. ročník)

739 918 966

Barbora Filipová
(hra na klavír)

607 792 343

Jakub Frodl, DiS.
(hra na housle, Hudební dílna 4. ročník)

774 107 441

Eliška Hrochová, DiS.
(sólový zpěv, komorní zpěv)

734 250 355

Dimitrios Mistakidis
(hra na bicí nástroje)

607 274 856

 

Další informace ke studiu se dozvíte v sekci ŠKOLE – DOKUMENTY, kde naleznete školní řád a školní vzdělávací program.

Systém iZUŠ

Na Vámi uvedený email z přihlášky bude v září odesláno automaticky vygenerované heslo pro přihlášení do systému iZUŠ, kde budete mít k dispozici mj. náhled do elektronické žákovské knížky (ZUŠ využívá ŽK i v listinné podobě). Systém Vám také zašle na přelomu června/července příkaz a Váš variabilní symbol pro platby. Další důležité informace naleznete na webu – zejména Pro žáky a rodiče – nástěnka/akce!