775 343 242 pamfilia@centrum.cz

Přijímací řízení na školní rok 2020/2021

Zveřejnění nově přijatých žáků na školní rok 2020/2021

Uchazeči jsou přijímáni na základě získání dostatečného počtu bodů a dále dle momentální kapacity a možností školy. Přijetí je platné až po uhrazení úplaty za vzdělávání (více viz záložka ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ a email)! V opačném případě jsou místa postoupena dalším zájemcům dle pořadníku.

Je možné, že se v průběhu šk. roku uvolní místa! Dodatečně přijatí uchazeči jsou následně informování telefonicky.

Nejčastěji kladené otázky:

Žáci přípravného, dále 1.–4. ročníku I. stupně mají 2 povinné předměty:

1| Hra na nástroj či Sólový zpěv (škola žáky rozděluje dle možností do individuální výuky – tj. 1 žák v hodině NEBO skupinové výuky – tj. 2–4 žáci v hodině)

2| Hudební dílna* (kolektivní výuka)

Žáci od 5. ročníku I. stupně výše mají 2 povinné předměty:

1| Hra na nástroj či Sólový zpěv (škola žáky rozděluje dle možností do individuální výuky – tj. 1 žák v hodině NEBO skupinové výuky – tj. 2–4 žáci v hodině)

2| Předmět zaměřený na souhru a spolupráci, tj. Komorní hra klavíristů, Komorní zpěv zpěváků či Hra/zpěv v orchestru* (kolektivní výuka)

*Předmět Hra/zpěv v orchestru a Hudební dílna 3. a 4. ročník se vyučuje v intenzivní formě viz web!

Domluva rozvrhu hodin:

A| Předměty Hra na nástroj, Sólový zpěv, Komorní hra klavíristů, Komorní zpěv zpěváků

telefonická domluva rozvrhu hodin přímo s vyučujícím v prvním týdnu v září – kontakty viz níže! Proběhne také domluva cvičných nástrojů a pomůcek.

B| Předmět Hudební dílna, Hra/Zpěv v orchestru

více viz záložka HUDEBNÍ DÍLNA a viz záložka HRA / ZPĚV V ORCHESTRU!

KÓD

PŘIJATÉHO UCHAZEČE

Povinné předměty

Přidělen do ročníku

Učitel studijního zaměření

324412

Hra na zobcovou flétnu

Hudební dílna

1. přípravný ročník/skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

331078

Hra na zobcovou flétnu

Hudební dílna

1. přípravný ročník/skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

312191

Hra na zobcovou flétnu

Hudební dílna

1. ročník/skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

309969

Hra na zobcovou flétnu

Hudební dílna

1. ročník/skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

321079

Hra na trubku

Hudební dílna

1. ročník/individuální

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

334411

Hra na housle

Hudební dílna

1. přípravný ročník/skupinová

Simela Akritidu

345521

Hra na housle

Hudební dílna

1. přípravný ročník/skupinová

Jakub Frodl, DiS.

326634

Hra na housle

Hudební dílna

1. přípravný ročník/skupinová

Jakub Frodl, DiS.

314413

Hra na housle

Hudební dílna

1. ročník/individuální

Jakub Frodl, DiS.

318857

Hra na housle

Hudební dílna

1. ročník/individuální

Jakub Frodl, DiS.

329967

Hra na housle

Hudební dílna

1. ročník/individuální

Jakub Frodl, DiS.

262196

Sólový zpěv

Hudební dílna

1. přípravný ročník/skupinová

Eliška Hrochová, DiS.

308858

Sólový zpěv

Hudební dílna

1. ročník/skupinová

Eliška Hrochová, DiS.

342188

Sólový zpěv

Hudební dílna

1. ročník/skupinová

Eliška Hrochová, DiS.

325523

Sólový zpěv

Komorní zpěv

1. ročník II. stupně/skupinová

Eliška Hrochová, DiS.

317746

Hra na klavír

Hudební dílna

1. ročník/individuální

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

323301

Hra na klavír

Hudební dílna

1. ročník/individuální

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

319968

Hra na klavír

Hudební dílna

1. ročník/individuální

Barbora Filipová

311080

Hra na bicí nástroje

Hudební dílna

1. přípravný ročník/skupinová

Dimitrios Mistakidis

315524

Hra na bicí nástroje

Hudební dílna

1. přípravný ročník/skupinová

Dimitrios Mistakidis

337744

Hra na bicí nástroje

Hudební dílna

1. ročník/individuální

Dimitrios Mistakidis

332189

Hra na bicí nástroje

Hudební dílna

1. ročník/individuální

Dimitrios Mistakidis

333300

Hra na bicí nástroje

Hudební dílna

1. ročník/individuální

Dimitrios Mistakidis

341077

Hudební dílna

1. ročník/kolektivní

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

336633

Hudební dílna

1. ročník/kolektivní

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

Kontakty na učitele (prosíme o pečlivé poznamenání tel. čísel hned na začátku šk. roku!)

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

(hra na klavír, komorní hra klavíristů)

775343242

Simela Akritidu

(hra na housle, hra/zpěv v orchestru)

777015424

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

(hra na zobcovou flétnu, trubku, lesní roh, Hudební dílna Přípravné studium a 1. – 3. ročník)

739918966

Barbora Filipová

(hra na klavír)

607792343

Jakub Frodl, DiS.

(hra na housle, Hudební dílna 4. ročník)

774107441

Eliška Hrochová, DiS.

(sólový zpěv, komorní zpěv)

734250355

Dimitrios Mistakidis

(hra na bicí nástroje)

607274856

Další informace ke studiu se dozvíte v sekci ŠKOLA – DOKUMENTY, kde naleznete školní řád a školní vzdělávací program.

Systém iZUŠ

Na Vámi uvedený email z přihlášky bude odesláno automaticky vygenerované heslo pro přihlášení do systému iZUŠ, kde budete mít k dispozici mj. náhled do elektronické žákovské knížky (ZUŠ využívá ŽK i v listinné podobě). Systém Vám také zašle příkaz a Váš variabilní symbol pro platby. Další důležité informace naleznete na webu www.zuspamfilia.cz – zejména Pro žáky a rodiče – nástěnka/akce!