775 343 242 pamfilia@centrum.cz

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020

Termín: 5.–7.6. 2019

Čas: 14:30–18:00 hod.

Místo: učebny ZUŠ (Lázeňská 238, Velké Losiny)

Uchazeči jsou vyvoláváni do jednotlivých učeben dle výběru studijního zaměření, posléze dle pořadí, ve kterém přišli.

Před konáním talentové zkoušky prosím vyplňte elektronickou přihlášku zde na webu, vytiskněte ji, podepište a přineste s sebou. Zkontrolujte veškeré údaje včetně správného vyplnění třídy MŠ/ZŠ v nadcházejícím šk. roce 2019/2020!

Uchazeči jsou přijímáni na základě získání dostatečného počtu bodů a dále dle momentální kapacity a možností školy. Seznam přijatých žáků je zveřejněn na webu školy na přelomu srpna a září pod číselným kódem, který obdržíte na talentových zkouškách.

Přijetí je platné až po uhrazení úplaty za vzdělávání (více viz web školy)! V opačném případě jsou místa postoupena dalším zájemcům dle pořadníku.

Nejčastěji kladené otázky:

Žáci přípravného, dále 1.–4. ročníku mají 2 povinné předměty: Hra na nástroj nebo zpěv (individuální/skupinová výuka) + předmět Hudební dílna (kolektivní výuka)

Žáci od 5. ročníku výše mají 2 povinné předměty: Hra na nástroj nebo zpěv (individuální/skupinová výuka) + předmět zaměřený na souhru (kolektivní výuka)

Vyšším ročníkům bude nabízena možnost absolvování kolektivního povinného předmětu v intenzivní formě soustředění bez nutnosti každotýdenní docházky.

Rozvrh hodin kolektivních předmětů bude zveřejněn na přelomu srpna/září.

Rozvrh hodin individuální/skupinové výuky bude domluven individuálně s vyučujícími v prvním týdnu v září.

Více se dozvíte v sekci ŠKOLA – DOKUMENTY, kde naleznete školní řád a školní vzdělávací program.