775 343 242 pamfilia@centrum.cz

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020
 

 Zveřejnění nově přijatých žáků na školní rok 2019/2020

 Uchazeči jsou přijímáni na základě získání dostatečného počtu bodů a dále dle momentální kapacity a možností školy. Přijetí je platné až po uhrazení úplaty za vzdělávání (více viz web školy)! V opačném případě jsou místa postoupena dalším zájemcům dle pořadníku.

 Dodatečně přijatí uchazeči jsou následně informování telefonicky.

 

Povinné předměty:

A| Hra na nástroj / Sólový zpěv, Komorní hratelefonická domluva rozvrhu hodin s vyučujícím v prvním týdnu v září – kontakty viz níže!

 Na 1. hodinu hry na nástroj / sólového zpěvu prosím přineste příspěvek 100,- Kč na kopie notových materiálů a tiskoviny (žákovské knížky apod.). Proběhne také domluva cvičných nástrojů a pomůcek.

 

B| Hudební dílna, Hra / Zpěv v orchestru veškeré důležité informace viz WEB – Pro žáky a rodiče!

V případě, kdy je žák přijatý např. do 1. ročníku, ale v závorce u kolektivního předmětu má např. 2.r., bude v tomto předmětu navštěvovat kolektiv 2. ročníku (důležité pro rozvrh hodin!). Tímto se nemění zařazení do ročníku.

 

KÓD UCHAZEČE

Povinné předměty

Přidělen do ročníku

Učitel studijního zaměření

276639

Hra na bicí nástroje

Hudební dílna (3.r.)

1.r.

Dimitrios Mistakidis

247753

Hra na lesní roh

Hudební dílna (3.r.)

1.r.

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

253308

Hra na z. flétnu

Hudební dílna

1.r./skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

255530

Hra na z. flétnu

Hudební dílna

1.přípravný/skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

256641

Hra na z. flétnu

Hudební dílna

1.přípravný/skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

264418

Hra na z. flétnu

Hudební dílna (4.r.)

3.r.

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

267751

Hra na z. flétnu

Hudební dílna (4.r.)

3.r.

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

268862

Hra na z. flétnu

Hudební dílna

2.r./skupinová

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

271084

Hra na zobcovou flétnu

Hudební dílna (3.r.)

1.r.

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

265529

Hra na housle

Hra v orchestru

5.r.

Simela Akritidu

269973

Hra na housle

Hudební dílna (4.r.)

3.r.

Simela Akritidu

281083

Hra na housle

Hudební dílna (4.r.)

3.r.

Simela Akritidu

282194

Sólový zpěv

(Hudební dílna 4.r.)

1. přípravný/II

Eliška Hrochová

249975

Sólový zpěv

Hra v orchestru

1.r./skupinová

Eliška Hrochová

258863

Sólový zpěv

Hudební dílna

1.r./skupinová

Eliška Hrochová

259974

Hra na housle

Hudební dílna

1. přípravný/skupinová

Jakub Frodl, DiS.

274417

Hra na housle

Hudební dílna (4.r.)

1.r.

Jakub Frodl, DiS.

275528

Hra na housle

Hudební dílna

1.přípravný/skupinová

Jakub Frodl, DiS.

  

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

(hra na klavír, komorní hra klavíristů)

775 343 242

Simela Akritidu

(hra na housle, hra v orchestru)

777 015 424

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

(hra na zobcovou flétnu, trubku, lesní roh, Hudební dílna)

739 918 966

Barbora Filipová

(hra na klavír)

607 792 343

Jakub Frodl, DiS.

(hra na housle, Hudební dílna)

774 107 441

Eliška Hrochová

(sólový zpěv)

734 250 355

Dimitrios Mistakidis

(hra na bicí nástroje)

607 274 856

 

Nejčastěji kladené otázky:

  • Žáci přípravného, dále 1.–4. ročníku mají 2 povinné předměty: Hra na nástroj nebo zpěv (individuální/skupinová výuka) + předmět Hudební dílna (kolektivní výuka)
  • Žáci od 5. ročníku výše mají 2 povinné předměty: Hra na nástroj nebo zpěv (individuální/skupinová výuka) + předmět zaměřený na souhru (kolektivní výuka)
  • Od 3. ročníku absolvovují žáci kolektivní povinný předmět v intenzivní formě bez nutnosti každotýdenní docházky
  • Více se dozvíte v sekci ŠKOLA – DOKUMENTY, kde naleznete školní řád a školní vzdělávací program.

 

Systém iZUŠ

Na Vámi uvedený email z přihlášky bude odesláno automaticky vygenerované heslo pro přihlášení do systému iZUŠ, kde budete mít k dispozici mj. náhled do elektronické žákovské knížky (ZUŠ využívá ŽK zejména v listinné podobě). Systém Vám také zašle příkaz a Váš variabilní symbol pro platby. Další důležité informace naleznete na webu – zejména Pro žáky a rodiče – nástěnka/akce!