775 343 242 pamfilia@centrum.cz

Pedagogové

Oddělení klávesových nástrojů:

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

klavír, hudební dílna


Narozena v roce 1988 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku pod vedením Pavla Hrdiny, dále vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Heleny Zahradníčkové v oboru Hra na klavír. Studium ukončila orchestrálním absolventským koncertem a prospěchem s vyznamenáním (udělen titul DiS.). Vysokoškolské vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Hra na klavír a Hudební výchova pro ZŠ (udělen titul Bc.) a pro SŠ (udělen titul Mgr.) pod vedením doc. Mgr. Petra Haly, PhD. Obě studia ukončila veřejným samostatným absolventským koncertem a hodnocením prospěla s vyznamenáním (červený diplom).

Během studií se zúčastnila mnoha soutěží jako např. 3. cena v oblastním kole krajů Olomouckého a Moravskoslezského (Ostrava, 2001), 1. cena v klavírním duu, cena za nejlepší interpretaci skladby Antonína Dvořáka v Celostátní soutěži pro klavírní dua v Lipníku nad Bečvou (2004), Mezinárodní soutěž FÓRUM 2007 – 1. cena, Hudebně interpretační soutěž studentů MU (Brno, 2012) – 1. místo. Zúčastnila se také přehlídek talentovaných klavíristů, klavírních kurzů v Mikulově pod vedením vynikajících profesorů či jako model v Metodickém centru JAMU v Brně.

Je aktivní sólovou i komorní hráčkou. V letech 2007–2010 vyučovala na ZUŠ Šumperk. V roce 2010 založila Hudební školu PAMFILIA Šumperk, kde zastávala funkci ředitelky, učitelky a korepetitorky až do roku 2017.

V roce 2011 založila letní hudební soustředění s názvem Hudbobraní aneb Netradiční letní soustředění pro děti se zájmem o hudbu, tanec a angličtinu, kde zastává funkci hlavní vedoucí. Má dlouholeté zkušenosti s různými druhy tanců (balet, společenské, orientální, řecké). Úroveň znalosti anglického jazyka B2.

Michal Pospíšil

klavír, hudební dílna


Narozen v roce 1998 v Šumperku.

Studoval klavír na Základní umělecké škole v Šumperku pod vedením Jany Todekové. Nyní studuje na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži pod vedením MgA. Ondřeje Hubáčka v oboru Hra na klavír. Aktivně se účastnil Mezinárodních interpretačních kurzů v Zábřehu, v roce 2014 a 2016 pod vedením MgA. Martiny Schulmeisterové-Merunkové, v roce 2015 pod vedením MgA. Hany Vlasákové.

V roce 2016 získal v Ostravě 1. cenu na mezinárodní soutěži Pro Bohemia.

Prvním rokem vyučuje předmět Klavírní seminář na ZUŠ Kroměříž, kde studenty klavírního oddělení učí improvizovat, o dějinách klavíru a klavírní literatury, o klavírních interpretech a také posuzovat interpretace na základě odborné argumentace.

Kromě vážné hudby se věnuje i (nejen) jazzové improvizaci, hudební kompozici a transkripcím notového záznamu (transpozice, změna klíče, vyvedení partů z partitury), má zkušenost s hraním v dixielandu a jazzových uskupeních.

V letech 2016–2017 vyučoval v Hudební škole PAMFILIA Šumperk.

Mimo ZUŠ PAMFILIA vyučuje také na ZUŠ Kroměříž.

Oddělení smyčcových nástrojů:

Edita Procházková, M.M.

housle


Narozena v roce 1976 ve Zlatých Horách.

Studovala na ZUŠ v Jeseníku pod vedením Zdeňky Kainarové a na Janačkově konzervatoři v Ostravě u Mgr. Pavla Doležala. Po maturitě odešla do USA, kde absolvovala bakalářské studium na Longy School of Music u Jennifer Elowitch a magisterské studium pod vedením Charlese Tregera.

Již během studií se začala věnovat výuce, která ji okouzlila natolik, že s Dr. Roman Placzkem založili hudební školu v Amherstu, MA v USA a posléze i vzdělávací centrum ve Zlatých Horách. Při své výuce ráda proniká do hloubek fyziologie hry. Její vášní je komorní hra, ke které vede všechny své studenty. V letech 2015–2017 vyučovala v Hudební škole PAMFILIA Šumperk.

Současně vyučuje na ZUŠ Šumperk.

Simela Akritidu

housle


Narozena v roce 1957 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku, kde absolvovala pod vedením Jaromíra Rašky. Dále na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Jiřího Švajdy, dlouholetého primaria Filharmonie Olomouc, v oboru Hra na housle. Během svých studií se zúčastnila mnoha soutěží a přehlídek.

Svou pedagogickou kariéru zahájila v roce 1980 na ZUŠ ve Slaném, kde během 3 let svého působení rozšířila výuku na dvě pobočky (Zlonice, Smečno). Dále pokračovala na ZUŠ v Praze 5 (2 roky) a na ZUŠ v Šumperku, kde vyučuje dodnes.

Má bohaté pedagogické i hráčské zkušenosti nejen jako sólistka, ale také jako hráčka v orchestru či v komorním seskupení. V letech 2010–2017 vyučovala v Hudební škole PAMFILIA Šumperk.

Současně vyučuje na ZUŠ Šumperk.

Pěvecké oddělení:

Oddělení dechových nástrojů:

Oddělení bicích nástrojů:

Eliška Hrochová

sólový zpěv, hudební dílna


Narozena v roce 1998 v Šumperku.

Studovala obor sólový zpěv a hru na klavír v ZUŠ Zábřeh na Moravě. Nyní studuje na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži pod vedením MgA. Ley Vítkové. Úspěšně se účastnila několika mezinárodních soutěží, např. soutěž Stonavská Barborka (v roce 2015 1. místo, v roce 2017 2. místo, soutěž Pro Bohemia Ostrava v roce 2018 2.místo, Duškova soutěž v Praze v roce 2017 3. místo, soutěž Pražský pěvec v roce 2017 3. místo).

Kromě anglického jazyka ovládá i základy italštiny a němčiny. Preferuje práci s dětmi a věnuje se mj. tanci a herectví.

Daniel Čtvrtlík, DiS.

zobcová flétna, lesní roh


Narozen v roce 1993 ve Šternberku,

Studoval hru na lesní roh na Základní umělecké škole ve Šternberku pod vedením Josefa Šindlera, poté na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Rostislava Jandy. Nyní studuje Univerzitu Palackého se zaměřením na vzdělání v oboru historie a informačních technologií.

Absolvoval také kurzy hry na zobcovou flétnu a letní hornové kurzy. Působil v kvartetu lesních rohů, Harmonii Šternberk, komorním orchestru Camerata Cremsiriensis a dalších.

Absolvoval dvouletý animátorský kurz a 2 roky působil v Arcidiecézním centru života mládeže.

Mimo ZUŠ PAMFILIA vyučuje také na ZUŠ Napajedla.

Dimitrios Mistakidis

bicí nástroje


Narozen v roce 1971 v Šumperku.

Studoval na ZUŠ Šumperk pod vedením Oldřicha Růžičky, Petra Kocůrka, v dechovém souboru pod vedením Václava Rudeckého. V letech 1992–1994 vyučoval hru na bicí nástroje na ZUŠ Šumperk, v letech 2001–2003 navštěvoval soukromé hodiny na Pražské konzervatoři pod vedením Ota Jarky. Od roku 1990 je aktivním hráčem v hudebních seskupeních napříč různými žánry a zároveň soukromým učitelem hry na bicí nástroje. Za největší pedagogický úspěch považuje přijetí jeho žáků na konzervatoř (David Vostrý, Ondřej Kolár) a uplatnění jeho žáků v seskupeních jako O5 a Radeček, Pangea apod.