Pedagogové

Oddělení klávesových nástrojů:

Mgr. Petra Akritidu, DiS.

klavír


Narozena v roce 1988 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku pod vedením Pavla Hrdiny, dále vystudovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Heleny Zahradníčkové v oboru Hra na klavír. Studium ukončila orchestrálním absolventským koncertem a prospěchem s vyznamenáním (udělen titul DiS.). Vysokoškolské vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Hra na klavír a Hudební výchova pro ZŠ (udělen titul Bc.) a pro SŠ (udělen titul Mgr.) pod vedením doc. Mgr. Petra Haly, PhD. Obě studia ukončila veřejným samostatným absolventským koncertem a hodnocením prospěla s vyznamenáním (červený diplom).

Během studií se zúčastnila mnoha soutěží jako např. 3. cena v oblastním kole krajů Olomouckého a Moravskoslezského (Ostrava, 2001), 1. cena v klavírním duu, cena za nejlepší interpretaci skladby Antonína Dvořáka v Celostátní soutěži pro klavírní dua v Lipníku nad Bečvou (2004), Mezinárodní soutěž FÓRUM 2007 – 1. cena, Hudebně interpretační soutěž studentů MU (Brno, 2012) – 1. místo. Zúčastnila se také přehlídek talentovaných klavíristů, klavírních kurzů v Mikulově pod vedením vynikajících profesorů či jako model v Metodickém centru JAMU v Brně.

Je aktivní sólovou i komorní hráčkou. V letech 2007–2010 vyučovala na ZUŠ Šumperk. V roce 2010 založila Hudební školu PAMFILIA Šumperk, kde zastávala funkci ředitelky, učitelky a korepetitorky až do roku 2017.

V roce 2011 založila letní hudební soustředění s názvem Hudbobraní aneb Netradiční letní soustředění pro děti se zájmem o hudbu, tanec a angličtinu, kde zastává funkci hlavní vedoucí. Má dlouholeté zkušenosti s různými druhy tanců (balet, společenské, orientální, řecké). Úroveň znalosti anglického jazyka B2.

MgA. Sabina Břeská, DiS.

klavír


Narozena v roce 1983 v Jaroměři.

Od šesti let navštěvovala Zuš v Jaroměři, kde se učila hře na klavír ve třídě paní učitelky Jaroslavy Gaberové. V roce 1998 nastoupila na konzervatoř v Pardubicích, kde studovala hru na klavír pod vedením Mgr. Jany Mičulkové. V posledním ročníku konzervatoře byla přijata na Fakultu umění Ostravské univerzity v Ostravě, kde studovala hru na klavír pod vedením Mgr. Moniky Tugendliebové. 

Během studií na vysoké škole absolvovala roční studijní stáž v Litvě na univerzitě ve městě Klaipėda. Studovala tam hru na klavír u Ireny Pečiūrienė. Později se tam vrátila ještě na roční pracovní stáž, kde pracovala jako korepetitorka. 

Po studiích se přestěhovala do Brna, kde 12 let působila na SZUŠ Universum v Brně-Řečkovicích. Ráda se se svými žáky účastní různých klavírních soutěží. V 1. a 2. ročníku soutěžní přehlídky Pianoforte per tutti získala diplom za vynikající pedagogickou práci. V roce 2020 byl její žák Jakub Smekal přijat ke studiu na Brněnské státní konzervatoři.

Pravidelně navštěvuje Klavírní soboty na konzervatoři v Brně. 

(Kromě hry na klavír se věnuje také hře na elektronické klávesové nástroje v prog-rockové kapele Tonal Construct, ve které je členem i vynikající bubeník a pan učitel bicích nástrojů ze ZUŠ PAMFILIA, Dimitrios Mistakidis.)

Barbora Filipová

klavír


Narozena v roce 2002 v Šumperku.

Studovala klavír na ZUŠ v Šumperku pod vedením Mgr. Jany Valentové. Nyní studuje na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži obor hra na klavír pod vedením Mgr. Márie Vaitové, ArtD.

Úspěšně se zúčastňuje národních i mezinárodních klavírních soutěží, např. Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 2018 (Certificate of Merit).

Absolvovala Klavírní kurzy Uničov (pod vedením Mgr. Márie Vaitové, ArtD. 2015, 2016/17), Klavírní kurzy Mikulov (2018 pod vedením Mgr. Karla Košárka, 2019 pod vedením MgA. Heleny Suchárové-Weiser), Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh (2019 pod vedením MgA. Hany Vlasákové-Berger).

Oddělení smyčcových nástrojů:

Simela Akritidu

housle


Narozena v roce 1957 v Šumperku.

Studovala na ZUŠ v Šumperku, kde absolvovala pod vedením Jaromíra Rašky. Dále na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Jiřího Švajdy, dlouholetého primaria Filharmonie Olomouc, v oboru Hra na housle. Během svých studií se zúčastnila mnoha soutěží a přehlídek.

Svou pedagogickou kariéru zahájila v roce 1980 na ZUŠ ve Slaném, kde během 3 let svého působení rozšířila výuku na dvě pobočky (Zlonice, Smečno). Dále pokračovala na ZUŠ v Praze 5 (2 roky) a na ZUŠ v Šumperku.

Má bohaté pedagogické i hráčské zkušenosti nejen jako sólistka, ale také jako hráčka v orchestru či v komorním seskupení. V letech 2010–2017 vyučovala v Hudební škole PAMFILIA Šumperk.

Jakub Frodl, DiS.

 

housle, hudební dílna


Narozen v roce 1990 v Brně.

Hře na housle se začal věnovat v sedmi letech. Absolvoval Základní uměleckou školu Vítězslavy Kaprálové v Brně. Poté pokračoval na Konzervatoři Brno pod vedením Mgr. Pavla Suka a na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci u Mgr. Petra Vrány.

Během studií byl členem orchestru Mladí brněnští symfonikové, pravidelně navštěvoval mistrovské interpretační kurzy (Mezinárodní kurzy Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, kurzy komorní hry Janáčkova kvarteta, Olomoucké mistrovské interpretační kurzy a další).

V prvním ročníku konzervatoře byl přijat do mezinárodního orchestru Europera Youth Orchestra, se kterým navštívil řadu zemí, zúčastnil se festivalu Eurochestries ve Francii a vystupoval pod taktovkou významných dirigentů (Kristjan Järvi, Bruno Weil).

Absolvoval masterclass Elizabeth Wallfisch, profesorky Royal Academy of Music v Londýně. Zúčastnil se také mistrovského kurzu Josefa Špačka pořádaného Českou filharmonií.

Věnuje se především orchestrální a komorní hře. Je členem ansámblu BaroKEA pod vedením MgA. Ilony Růčkové, který se zaměřuje na poučenou interpretaci děl skladatelů 17. a 18. století. Hraje v orchestru Scholy brněnské mládeže a v divadle Líšeň.

V současnosti studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a pokračuje na konzervatoři u MgA. Oldřicha Šebestíka ve hře na violu.

Dlouhodobě se zabývá také astrofyzikou a působí na Hvězdárně a planetáriu Brno. Zajímá se o letectví a sport.

 

Pěvecké oddělení:

Oddělení dechových nástrojů:

Oddělení bicích nástrojů:

Eliška Hrochová, DiS.

sólový zpěv


Narozena v roce 1998 v Šumperku.

Studovala obor sólový zpěv a hru na klavír v ZUŠ Zábřeh na Moravě. Nyní studuje na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením MgA. Ley Vítkové. Úspěšně se účastnila několika mezinárodních soutěží, např. soutěž Stonavská Barborka (v roce 2015 1. místo, v roce 2017 2. místo, soutěž Pro Bohemia Ostrava v roce 2018 2. místo, Duškova soutěž v Praze v roce 2017 3. místo, soutěž Pražský pěvec v roce 2017 3. místo).

Kromě anglického jazyka ovládá i základy italštiny a němčiny. Preferuje práci s dětmi a věnuje se mj. tanci a herectví.

Bc. Daniel Čtvrtlík, DiS.

zobcová flétna, lesní roh, trubka,
hudební dílna


Narozen v roce 1993 ve Šternberku,

Studoval hru na lesní roh na Základní umělecké škole ve Šternberku pod vedením Josefa Šindlera, poté na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži pod vedením Mgr. Rostislava Jandy. Nyní studuje Univerzitu Palackého se zaměřením na vzdělání v oboru historie a informačních technologií.

Absolvoval také kurzy hry na zobcovou flétnu a letní hornové kurzy. Působil v kvartetu lesních rohů, Harmonii Šternberk, komorním orchestru Camerata Cremsiriensis a dalších.

Absolvoval dvouletý animátorský kurz a 2 roky působil v Arcidiecézním centru života mládeže.

Mimo ZUŠ PAMFILIA vyučuje také na ZUŠ Napajedla.

Dimitrios Mistakidis

bicí nástroje


Narozen v roce 1971 v Šumperku.

Studoval na ZUŠ Šumperk pod vedením Oldřicha Růžičky, Petra Kocůrka, v dechovém souboru pod vedením Václava Rudeckého.

V letech 1992–1994 vyučoval hru na bicí nástroje na ZUŠ Šumperk, v letech 2001–2003 navštěvoval soukromé hodiny na Pražské konzervatoři pod vedením Ota Jarky. Od roku 1990 je aktivním hráčem v hudebních seskupeních napříč různými žánry a zároveň soukromým učitelem hry na bicí nástroje. Za největší pedagogický úspěch považuje přijetí jeho žáků na konzervatoř (David Vostrý, Ondřej Kolár) a uplatnění jeho žáků v seskupeních jako O5 a Radeček, Pangea apod.